Полонистический бюллетень

Статья / интервью

30.03.2021

Ankieta COESO na temat finansowania nauki obywatelskiej w naukach społecznych i humanistycznych

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej finansowania nauki obywatelskiej w naukach społecznych i humanistycznych (HS). Ankieta jest częścią europejskiego projektu "Collaborative Engagement on Societal Issues" (COESO) (Horizon 2020 REF: 101006325).

Link do ankiety po angielsku

Badanie jest skierowane do wszystkich osób, które chcą wnieść swój wkład w rozwój metodologii nauki obywatelskiej w HS. Nauka obywatelska to kolaboratywna forma prowadzenia badań naukowych nastawiona na twórcze uczestnictwo przedstawicieli organizacji obywatelskich i indywidualnych osób spoza obszaru nauki, a także ruch społeczny promujący tę  formę badań. 

Zadaniem ankiety jest określenie głównych potrzeb nauki obywatelskiej w zakresie jej finansowania.

Projekt COESO, realizowany m.in. przez partnerów IBL PAN z konsorcjów OPERAS i TRIPLE (Centre National de la Recherche Scientifique, Max Weber Stiftung, Net7), dąży do rozwoju i utrzymywania badań z zakresu nauk obywatelskich w HS. Celem projektu COESO jest dogłębne zrozumienie sytuacji w zakresie finansowania nauki obywatelskiej (citizen science) w HS oraz wypracowanie narzędzi i zaleceń dla Państwa inicjatyw. Naszą misją jest pokonanie przeszkód, które utrudniają rozwój nauki obywatelskiej i badań partycypacyjnych w HS. Stawiamy sobie za cel  zwiększenie liczby projektów z zakresu nauk obywatelskich w HS. Projekt COESO stanowi próbę nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem badaczy HS, przedstawicielami i przedstawicielkami nauk obywatelskich oraz społecznością związaną z otwartą komunikacją naukową. 

Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 kwietnia 2021 roku

Wypełnienie ankiety powinno zająć maksymalnie 10 minut

Информация

Дата размещения:
30 марта 2021; 12:29 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
30 марта 2021; 13:12 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

05.03.2021

Ankieta OPERAS dla wydawnictw na temat książek w otwartym dostępie (open access)

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania ankiet przedłużono do 14 kwietnia. Bardzo liczymy na głos polskich wydawców i dziękujemy za poświęcony czas! Gorąco zachęcamy wydawców do wypełnienia ankiety OPERAS (w języku angielskim): https://jisc.onlinesurveys.ac.uk/operas-business-models-survey-on-open-access-books.

10.06.2019

IBL PAN i konsorcjum OPERAS w europejskim projekcie TRIPLE

Konsorcjum OPERAS otrzymało 5,6 miliona EUR ze środków programu Horyzont 2020 na realizację projektu TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration). Platforma TRIPLE będzie elementem infrastruktury badawczej OPERAS, powiązanej z EOSC (European Open Science Cloud). Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (CHC IBL PAN) jako członek grupy zarządzającej konsorcjum będzie jednym z wykonawców projektu.

11.06.2019

Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa z Profesor Haliną Taborską

„Książka Haliny Taborskiej (...) jest swoistym wykładem estetyki wyrosłej  na aktach antyhuministycznego występku. Realnie rzecz ujmując – wstępem do takiej „estetyki”, w którym otrzymujemy bardzo starannie opracowany dokument rozmaitych obiektów, form materiałowo-przestrzennych, „instalacji”, murali, organizacji muzealnych i działań dokumentacyjnych. A zatem różnych istniejących w przestrzeni publicznej form pośredniczących w naszym „widzeniu” niewobrażalnej zbrodni  lub form „oślepiania”, chroniącego przed desktrukcyjnym działaniem jej ponownego zobaczenia. Książka, kolekcjonując niejako owe praktyki, ukazuje ich charakter i wielość. Zgromadzony w niej materiał badawczy i akademicki warsztat czynią z niej literaturową pozycję niezbędną nie tylko w badaniach wojennych zbrodni w Europie, ale – zwłaszcza w dziedzinie kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i historii sztuki – badaniach symbolicznej reprezentacji masowych zbrodni.” (dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - z recenzji zamieszczonej na okładce)

15.05.2020

OPERAS uruchamia bibliografię "Beyond COVID-19": Zaproszenie do udziału w projekcie

Beyond COVID-19 jest międzynarodową, wielojęzyczną, adnotowaną bibliografią badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, działającą w otwartym dostępie i wspierającą lepsze zrozumienie głównych zmian, jakich doświadczają społeczeństwa na całym świecie w wyniku pandemii COVID-19. Beyond COVID-19 gromadzi adresy bibliograficzne tekstów wraz z adnotacjami, które w przystępny sposób podsumowują zawartość wybranych publikacji i sytuują je w bieżącym kontekście. Uzupełnieniem otwartej bibliografii jest biblioteka Zotero, w której przechowywane są przypisy bibliograficzne dotyczące wybranych publikacji. Bibliografia jest otwarta na wkład całego środowiska badawczego z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Jest zarządzana przez zespół koordynujący OPERAS oraz wolontariuszy.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах