Полонистический бюллетень

Статья / интервью

20.10.2019

Что такое полонистика?

Она всегда связана с пересечением прежних норм и границ, в том числе географических границ. Это путешествие по истории родного языка и собственной идентичности. Путешествие к определенной цели, в многочисленной, а в то же время - в отличной компании. О ней рассказывают профессор доктор хаб. Миколай Соколовский (Директор IBL PAN), доктор хаб. Магдалена Рембовская-Плуценник, профессор IBL PAN и профессор доктор хаб. Томаш Хахульский.

Роль полонистического обучения и полонистических исследований, которые проводятся во всем мире, привлекательность достижений польской литературы на фоне других литератур приближает нам "Геополонистика", инициатива учрежденная профессор Магдаленой Попель (Ягеллонский университет и Международная ассоциация полонистических институтов)- карта мира с обозначенными местами, где проводится полонистическое обучение и полонистические исследования.

Информация

Смотреть также

08.07.2019

О «Геополонистике» на Университете в Гродне

Международная научная конференция «Восточнославянские культуры в восприятии Мицкевича и польских романтиков» познакомила её участников с проектом «Геополонистика». В конференции принимали участие редакторы «Полонистического Бюллетеня», Ольга Закольская и Пётр Бордзол.

01.10.2019

Серии "Национальная библиотека" исполнилось 100 лет

Самая старинная и знаменитая польская литературная серия «Национальная библиотека» в этом году празднует юбилей столетия. До сих пор было опубликовано 605 томов ценнейших произведений польской и мировой литературы с компетентными и одновременно доступно написанными вступительными статьями, авторами которых были лучшие польские литературоведы.

08.09.2019

Skamandryci w cyfrowej rzeczywistości

Projekt "Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego" to przykład połączenia tradycji "fiszki i ołówka" z nowoczesnymi technologiami, w pełni profesjonalnego opracowania krytycznego z otwartym dostępem do wiedzy i źródeł naukowych, szelestu kartek książki drukowanej z funkcjonalną edycją cyfrową. Dotyczy korespondencji wybitnych przedstawicieli literatury i kultury polskiej XX wieku, poetów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego oraz redaktora Mieczysława Grydzewskiego. Wymieniane między nimi listy, zachowane w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku i Bibliotece Polskiej w Londynie, są ważnym ogniwem polskiego dziedzictwa kulturowego. O projekcie opowiedzieli nam jego twórcy: dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL PAN, z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN oraz dr Bartłomiej Szleszyński, kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polskiej (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN).

12.08.2019

Kilka słów o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Połowa wakacji za nami. Uczniom szkół średnich, którzy myślami wybiegają w niedaleką przyszłość, przypominamy, że znane są już tematy kolejnej, jubileuszowej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wszystkie zagadnienia są dostępne na stronie internetowej Olimpiady: http://www.olijp.pl/?q=node/4310. Więcej o olimpijczykach, o samej olimpiadzie i o doświadczeniu polonistyki ponad granicami - opowiada w filmie Prof. Tomasz Chachulski. Zapraszamy do obejrzenia!

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах