Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 08.04.2021
литература

Cyprian Norwid,„Nie są nasze – pieśni nasze”. Wiersze religijne

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-63518-43-1

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida. Ukazał się drugi tom okolicznościowej serii przygotowanej przez Pewne Wydawnictwo – antologię wierszy religijnych Norwida opracowaną przez Profesora Stefana Sawickiego, redaktora naczelnego krytycznego wydania „Dzieł wszystkich” Norwida.

Ten wybitny teoretyk i historyk literatury, inicjator badań nad sacrum w literaturze, poprzedził swój wybór atrakcyjnym wstępem, pokazującym chrześcijański i uniwersalny wymiar tej poezji. Wymiar niejednoznaczny, dający się zidentyfikować także w utworach, których nie podejrzewalibyśmy o religijny charakter.

Ogromną wartością antologii są objaśnienia, umieszczone bezpośrednio pod tekstem danego wiersza i informujące o odniesieniach biblijnych, teologicznych i semantycznych konkretnych wyrażeń.

Książka stanowi doskonałe wprowadzenie w całość Norwidowego myślenia o świecie i w jego poetykę. 

Содержание

Wstęp 5

Pióro 45
[Maryjo, Pani Aniołów!] 47
Monolog 49
Amen (Legenda) 51
Psalm wigilii 54
Dwa męczeństwa. Legenda 57
Modlitwa 62
[Od rezultatów mylnego zamętu] 65
Scherzo („Napisz nam książkę”) 67
Fraszka (!) („Dewocja krzyczy: »Michelet wychodzi
z Kościoła!«”) 71
Fraszka (!) (Petersbursko-Wiedeńskim Papistom przypisana) 72
Miłość (Fraszka) 75
Pascha (Fraszka) 76
Do Najświętszej Panny Marii. Litania 77
[Oto siedzi na tronie Królowa] 96
Moja piosnka („Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba”) 98
Teofilowi 100
Do Teofila Lenartowicza 104
Fiat i vivat 105
Sen 107
[A Pani cóż ja powiem?… ] 110
Człowiek 111
Spartakus 118
Na zgon śp. Jana Gajewskiego […] 121
Dedykacja („Tym, którzy, z wielką Historii zniewagą”) 124
Do emira Abd el Kadera w Damaszku 125
Moja ojczyzna 127
Żydowie polscy 129
Do władcy Rzymu 133
[Modlitwa Mojżesza] 136
Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy 140
Vanitas vanitatis 142
Socjalizm 147
Pielgrzym 148
Sfinks („Zastąpił mi raz Sfinks u ciemnej skały”) 150
Sieroctwo 151
Czemu nie w chórze? 153
Fatum 155
„Ruszaj z Bogiem” 156
Syberie 158
Centaury 159
Królestwo 160
Moralności 162
Grzeczność 165
Kolebka pieśni (Do spółczesnych ludowych pieśniarzy) 166
Śmierć 169
Do zeszłej… (Na grobowym głazie) 171
Spowiedź 173
Źródło 175
Na zgon ś.p. Józefa Z., oficera Wielkiej-Armii […] 178
Krzyż i dziecko 180
Na ostatnie cztery wiersze odpowiedź 182
Do wielmożnej pani I. 184
[Śród dzbanów ziemi] 186
[Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli wiecznéj] 188
Psalm w Hebronie przez Matkę Zbawiciela świętą
ułożony […] 190

Информация

Смотреть также

16.12.2020
Литературоведение

Życie Norwida. Pamiątka dwusetnej rocznicy urodzin Poety

Автор/Редактор: Józef Franciszek Fert

W roku 2021 przypada dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida (24 września 1821 – 22/23 maja 1883), jednego z najpowszechniej w kraju i za granicą znanych i uznanych pisarzy polskich. Niezwykle ważna i interesująca jest nie tylko jego wielostronna twórczość (rysunek, grafika, rzeźba, poezja, dramat, publicystyka), w której raz po raz odkrywamy autentyczne arcydzieła, ale równie bogate życie poety, któremu w pierwszym rzędzie poświęcona jest ta książka, stanowiąca szkic biograficzny jego losów i zwarty opis wszechstronnego dorobku literackiego i artystycznego.

28.05.2018
Литературоведение

O Norwidzie. Syntezy i zbliżenia

Автор/Редактор: Sławomir Rzepczyński

Zebrane w niniejszym tomie prace o Norwidzie powstawały na przestrzeni wielu lat i stanowią swego rodzaju zapis poszukiwania idiomu autora Vade-mecum. Określenie „trudny poeta” – temat jednej z konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL w Kazimierzu Dolnym oraz tytuł wydanej po tej konferencji książki1 – odnajduje potwierdzenie w wieloletnim namyśle nad tym bodaj najoryginalniejszym polskim poetą.

22.01.2019
литература

Jan Kochanowski: Trfiles, Songs and Saint John's Eve Song

Автор/Редактор: Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee, Michael Jacek Mikoś

Przekład na język angielski wybranych Fraszek oraz Pieśni i Pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego autorstwa Michaela J. Mikosia   Translated by Michael J. Mikoś, edited and with a foreword by Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

05.10.2018
Литературная история

Między rymem a Muzą

Автор/Редактор: Tadeusz Budrewicz

Książka ukazała się w 2017 r. Autor "bohaterami" tomu uczynił utwory poetyckie, których nie tylko nie znajdziemy w dostępnych antologiach dziewiętnastowiecznej liryki, ale też które do tej pory nie były przedmiotem ani analizy poetologicznej, ani refleksji historyczno-literackiej. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах