Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 02.12.2017
Подача завок до: 19.03.2018

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Учреждения:

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Prace można zgłaszać do 19.03.2018 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane będą prace, które charakteryzują się:
  • wysokim poziomem naukowym,
  • odkrywczością założeń i wagą wyników,
  • oryginalnością ujęcia,
  • integralnością tematyki i formy,
  • interesującum ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Nabór wniosków w ramach konkursu prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Więcej informacji

Информация

Дата размещения:
2 декабря 2017; 19:59 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
13 января 2018; 19:52 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах