Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 26.08.2019
Подача завок до: 28.08.2019

Narodowe Czytanie 2019. „I Ty możesz poczytać Polakom!”

Учреждения:
Местность:
Warszawa

Narodowe Centrum Kultury oraz Program Trzeci Polskiego Radia zapraszają do wzięcia udziału w konkursie towarzyszącym ósmej odsłonie Narodowego Czytania.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie nagrania wideo, które będzie prezentacją czytania fragmentu jednej z czterech wybranych nowel. Nagranie powinno zostać przygotowane w formacie .mp4, .mov lub .avi i przesłane na adres  narodoweczytanie@nck.pl do 28.08.2019 r.

Wybrane fragmenty pochodzą z utworów: Orka Władysława Stanisława Reymonta; Dobra pani Elizy Orzeszkowej; Sachem Henryka Sienkiewicza; Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza i są opublikowane na stronie internetowej NCK.

Jury wybierze nie więcej niż cztery prace konkursowe. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną zaproszeni na wydarzenie finałowe akcji Narodowe Czytanie w Warszawie, podczas którego zwycięzcy będą mogli odczytać wskazany fragment jednej z lektur na scenie. Laureaci otrzymają także gadżety.

 

Информация

Дата размещенияСкачать:
Опубликовал:

Начало событияСвязанное с конкурсом


Смотреть также

19.10.2015

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI" ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

  Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

02.12.2017

Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Celem konkursu Monografie jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

19.10.2015

Konkurs na logo Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dziekan WNH UKSW oraz Wydziałowa Rada Studenów WNH UKSW serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i nadsyłania projektów logo, które będzie najlepiej korespondować z charakterem Wydziału i stanie się jego znakiem rozpoznawczym. Projekty prosimy przysyłać do 20.05.2015 r. na mail: wnhuksw@gmail.com

19.10.2015

Konkurs na napisanie pracy doktorskiej na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN, prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, oraz Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, kierownik projektu pt. Kontynuacja wydania krytycznego dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-13, finansowanego przez NPRH, ogłaszają konkurs na napisanie pracy doktorskiej z literaturoznawstwa i edytorstwa na temat twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Praca będzie powstawać w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, w ramach w/w projektu. W konkursie mogą wziąć udział osoby z tytułem magistra (w tym także przyjęte już na studia doktoranckie o profilu literaturoznawczym).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах