Полонистический бюллетень
Работ на сайте
Сортировать по
15.11.2015

Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze

Katarzyna Olszewska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Rozprawa zatytułowana "Polskie pisarki w Izraelu. Z zagadnień autobiografizmu w literaturze" poświęcona jest twórczości pisarek, które łączy podobieństwo biografii oraz tematyki podejmowanej w utworach Idy Fink, Haliny Aszkenazy-Engelhard, Haliny Birenbaum, Miriam Akavii, Irit Amiel, Marii Lewińskiej, Renaty Jabłońskiej i Violi Wein.

03.11.2015

Kategoria prawdy w twórczości Stanisława Witkiewicza

Agnieszka Michniewicz Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Humanistyczny UWM

Kategorię prawdy autorka przedstawia w wielu aspektach: etycznym, estetycznym i epistemologicznym. O ile pierwsza część pracy poświęcona została poglądom na temat prawdy w szeroko rozumianej sztuce (prawda w literaturze, w malarstwie, w krytyce artystycznej), o tyle część druga prawdę rozpatruje w kontekście biograficznym Witkiewicza (prawda a wychowanie, prawda a wiara, prawda a mit, prawda a życie). Autorka nie zawęża zatem badań tylko do literatury, lecz rozpatruje całość życia i twórczości Witkiewicza, starając się pokazać związek biografii twórcy z jego dziełami, skonfrontować głoszone idee z praktyką.

13.10.2015

"Są Poezyja z Muzyką rodzone (…)". Studium spotkania słów i dźwięków w wybranych madrygałach Claudia Monteverdiego i utworach poetyckich Jana Andrzeja Morsztyna

Aleksandra Charczyńska-Plomteux Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Институт литературных исследований ПАН PAN

                    

13.10.2015

Pisarz w czasach zmiany. Relacja do sacrum (na podstawie twórczości debiutantów lat 90. XX w. Jacka Podsiadły z Polski i Georgiego Gospodinova z Bulgarii)

Anelia Radomirova Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Институт литературных исследований ПАН PAN

         

13.10.2015

Listy Antoniego Edwarda Odyńca do Aleksandry z Chomętowskich Borkowskiej z lat 1865 - 1884. Wydanie krytyczne

Monika Myszor-Ciecieląg Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Институт литературных исследований ПАН PAN

Korespondencja Antoniego Edwarda Odyńca z Aleksandrą Borkowską z lat 1865-1884

13.10.2015

"Ja" epistolarne w listach polskich pisarzy: Miłosz, Gombrowicz, Wat

Paweł Maria Bem Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Институт литературных исследований ПАН PAN

    

24.09.2015

„Dzieci” - ostatnia ukończona powieść Bolesława Prusa. Edycja krytyczna

Agata Grabowska-Kuniczuk Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Институт литературных исследований ПАН PAN

Praca jest edycją krytyczną powieści Bolesława Prusa Dzieci, opublikowanej w formie książkowej w 1909 r. To pierwsze wydanie, które porządkuje kwestie związane z bogatą historią tekstu oraz jego różnymi, licznymi wersjami czy wręcz zmienionymi i uzupełnionymi wydaniami. Umożliwiła to głównie wnikliwa kwerenda i dotarcie do wszystkich przekazów, wydrukowanych za życia autora.

22.06.2015

Ciało i ubiór człowieka w literaturze polskiego oświecenia

Natalia Rezmer-Mrówczyńska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Wydział Filologiczny UMK

Celem rozprawy było ukazanie kategorii ludzkiego ciała, nagiego i ubranego, a także różnorodnych sposobów wyrażania cielesności w literaturze polskiego oświecenia na tle kultury Europy. Badanie cielesności ludzkiej w kulturze tej epoki obejmowało przede wszystkim literackie opisy sfery cielesnej człowieka, a także stój, erotykę, problematykę dbałości o ciało, zdrowie, higienę, postrzeganie brudu, czystości, ujmowanie kanonów piękna i brzydoty.

21.06.2015

Pokolenie wielkiej zmiany. Proza wybranych debiutantów schyłkowego PRL-u wobec historii i teraźniejszości

Katarzyna Buszkowska Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Институт литературных исследований ПАН PAN

  Pokolenie wielkiej zmiany. Proza wybranych debiutantów schyłkowego PRL-u wobec historii i teraźniejszości

05.06.2015

Podróże epistemologiczne, podróże metafizyczne.O wczesnych powieściach Samuela Becketta

Małgorzata Janik Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka Институт литературных исследований ПАН PAN

Celem pracy jest dokonanie wieloaspektowego oglądu pierwszych czterech powieści Samuela Becketta ("Sen o kobietach pięknych i takich sobie", "Murphy", "Watt" i "Mercier i Camier") wraz z powiązanym z pierwszą z nich zbiorem opowiadań "More Pricks than Kicks". Praca składa się z czterech rozdziałów, w których omawiam każdą z czterech, będących jej zasadniczym przedmiotem powieści, w kolejności chronologicznej względem ich powstawania, albowiem chronologia ukazywania się powieści drukiem znacznie różni się od kolejności ich pisania. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах