Полонистический бюллетень
Работ на сайте
Сортировать по
09.04.2020

Przekład slangu Nadsat w powieści "Mechaniczna pomarańcza" Anthony Burgessa w świetle teorii ekwiwalencji Eugene’a Nidy

Dominika Wesołek Językoznawstwo Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu

______________________

09.04.2020

Współczesne strategie w poetyce reklamy jako wyznaczniki jej możliwej autonomiczności. Próba ujęcia krytycznego

Anna Daria Wywioł Literaturoznawstwo Wydział Filologiczny UP

______________________

09.04.2020

„Gród się wynurzył dziwem a czarem” – magia w romantycznym świecie Prasłowiańszczyzny. Kraszewski – Lenartowicz – Berwiński

Joanna Maria Wiśniewska-Krupa Literaturoznawstwo Wydział Nauk Humanistycznych KUL

_______________________

09.04.2020

Rola analogii w teologii naturalnej Richarda Swinburne’a

Małgorzata Wiertlewska Nauki teologiczne Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu

_______________________

09.04.2020

Rzeczywiste-nierzeczywiste

Anna Maria Wolska Sztuki plastyczne Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK

Na doktorat składa się dwanaście obrazów wykonanych w technice olejnej i technikach własnych - mieszanych. We wstępie do pracy autorka odniosła się do różnego rozumienia pojęcia rzeczywistości, które zmieniało się w czasie - począwszy od pierwszych filozofów: Platona i Demokryta, po współczesnych: Stephena Hawkinga oraz Hugh Everetta III.

09.04.2020

Myśl pasterska św. Zenona z Werony na podstawie jego "Sermones"

Barbara Witos Nauki teologiczne Wydział Teologiczny UPJP2

___________________

09.04.2020

Wstręt jako kategoria estetyczna

Marta Anna Tużnik Filozofia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

______________________

09.04.2020

„Urodziłem się wyłącznie do zajmowania się sobą”. Rzecz o Dzienniku Sławomira Mrożka

Dorota Ewa Walczak Literaturoznawstwo Wydział Nauk Humanistycznych KUL

______________________

09.04.2020

Filozofia społeczna Róży Luksemburg

Damian Michał Winczewski Filozofia Wydział Humanistyczny USz

_______________________

09.04.2020

Reprezentacja, przetwarzanie i udostępnianie wyników badań naukowych w systemach informatycznych opartych na ontologii

Rafał Artur Trójczak Filozofia Wydział Filozofii KUL

_______________________

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах