Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:
02.05.2016
Warszawa

Kurs „Literatura i psychoanaliza” - Edycja VIII

заочное Институт литературных исследований PAN

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa tel.:  530 064 008 e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

09.11.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze"

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów:

17.08.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

26.07.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia "Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej" (XIII edycja)

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów:

25.05.2015
Warszawa

Podyplomowe Studia Edytorskie

заочное Институт литературных исследований PAN

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах