Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Logo studiów | WF UŁ
Заявки принимаются до: 30.09.2019
Дата размещения: 09.07.2019

Logopedia medialna z logopedią ogólną

Учреждение:
Город:
Łódź
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do postępowania terapeutycznego w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także właściwego diagnozowania błędów językowych i przyczyn ich powstawania u osób występujących publicznie – szeroko pojmowanych ludzi mediów, działaczy społecznych i pracowników kultury.

Program:

 • Językoznawcze podstawy logopedii — Kształtowanie się mowy dziecka; Fonetyka i fonologia języka polskiego; Nauka o języku: morfologia, składnia, semantyka;
 • Medyczne podstawy logopedii — Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka; Podstawy ortodoncji; Elementy psychiatrii; Podstawy audiologii; Podstawy foniatrii;
 • Psychopedagogiczne podstawy logopedii — Podstawy psychologii rozwojowej; Neuropsychologia; Elementy pedagogiki specjalnej; Psychoterapia;
 • Teoria i praktyka logopedyczna — Wprowadzenie do logopedii; Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (dyslalia); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (jąkanie); Oligofrenologopedia; Surdologopedia; Neurologopedia; Glottologopedia; Tyflologopedia; Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; Alternatywne sposoby porozumiewania się; Dydaktyka postępowania logopedycznego; Praktyki logopedyczne (120 godzin)
 • Logopedia medialna — Estetyka i ekspresja żywego słowa; Emisja głosu; Stylistyka gatunków tekstów wygłaszanych publicznie; Kreowanie własnego wizerunku; Technika mówienia, Kształcenie dykcji, Warsztaty artystyczne.

Studia trwają 4 semestry (2 lata), obejmują 630 godzin dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk.

Przewidywany termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: październik 2019.

Zajęcia odbywać się będą w trybie zaocznym, średnio 2 razy w miesiącu (w piątek, sobotę i niedzielę).

Zajęcia praktyczne przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i w placówkach kultury. Praktyki logopedyczne, zaplanowane w III i IV semestrze, odbywają się w piątki i soboty od godzin rannych we wskazanych placówkach.

Profil kandydata:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, szczególnie osób z przygotowaniem pedagogicznym, o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich;
 • dokument poświadczający przygotowanie pedagogiczne kandydata (jeśli takie posiada);
 • CV;
 • jedno zdjęcie o wym. 3,5×4,5 cm;
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ;
 • wynik badania audiometrycznego słuchu[1].

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Filologiczny UŁ
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pok. 3.92 (III piętro)
tel. 42 635-67-57

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Kierownik studiów: dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ

Osoba kontaktowa: mgr Małgorzata Kokot
tel. 42 635-67-57

Информация

Стоимость обучения:
3600 zł (rata semestralna: 1800 zł)
Продолжительность обучения:
cztery semestry
Дата размещения:
9 июля 2019; 11:33 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
9 июля 2019; 11:33 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах