Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Logopedia ogólna - studia licencjackie

Учреждение:
Город:
Kielce
Форма:
стационарный
Вид предложения:
Студия I Стопния
Дата размещения:
10.06.2019

Logopedia ogólna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia to pierwszy w regionie świętokrzyskim uniwersytecki kierunek tego typu. Instytut Filologii Polskiej UJK utworzył go jako odpowiedź na oczekiwania tych, którzy chcą być logopedami i po ukończeniu całego cyklu prowadzić własne gabinety terapii wad wymowy, diagnozować i leczyć zaburzenia w komunikowaniu różnego typu w placówkach medycznych, poradniach oraz placówkach oświatowych. Z uwagi na ciągły wzrost zapotrzebowania na tego typu pomoc – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych – na absolwentów logopedii czekają atrakcyjne miejsca pracy oraz otwierają się liczne, w zasadzie nieograniczone możliwości poszerzania kompetencji zawodowych w zależności od indywidulanych zainteresowań.

Absolwent studiów pierwszego stopnia logopedia ogólna ma wiedzę z zakresu logopedii, lingwistyki, psychologii, pedagogiki, medycyny dającą podstawy do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych. Ma wiedzę m.in. o biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych podstawach komunikowania się człowieka, o patologii mowy i słuchu, wybranych aspektach terapii mowy i zaburzeń w komunikowaniu. Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

 • poradnictwa ogólnego obejmującego diagnozę i terapię zaburzeń mowy (oraz komunikacji) w placówkach oświatowych;
 • projektowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy
  i komunikacji językowej;
 • podejmowania współpracy z członkami środowiska ucznia w celu wspierania jego rozwoju
  i zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych, także w ramach nauczania indywidualnego;
 • współpracy z psychologami, pedagogami, lekarzami w celu konsultowania diagnozy
  i terapii zaburzeń mowy oraz do wspierania działań profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego placówek oświatowych.

Absolwent ponadto:

 • uzyskuje uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy
  w placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach, szkołach podstawowych, uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • posiada przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, poszerzających zakres kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Информация

Стоимость обучения:
bez opłat
Продолжительность обучения:
sześć semestrów
Опубликовал:
Дата размещения:
10 июня 2019; 22:00 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
9 июля 2019; 14:26 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах