Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 09.10.2020
Дата размещения: 09.07.2020

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN (XIII edycja)

Город:
Warszawa
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

"Nie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi". (Simone de Beauvoir, Druga płeć)
Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Gender Studies uzupełniają wiedzę o kwestie istotne dla zrozumienia wpływu kultury na człowieka i relacje panujące w społeczeństwie.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia poprowadzą m.in.:
dr Joanna Bednarek (Filozofia feministyczna), dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: historia pojęcia i współczesne strategie ruchów emancypacyjnych), dr Weronika Grzebalska (Militaryzm, wojna, płeć), dr Emilia Kolinko (Archiwa kobiece), dr Mira Marcinów (Histeria – psychoanalityczne, feministyczne i historyczne próby interpretacji), dr Łucja Iwanczewska (Teatr), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć i dyskryminacja), dr Katarzyna Szopa (Teoria gender – główne pojęcia i koncepcje), dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN (Historia ruchów kobiecych i feminizmu na ziemiach polskich, w Europie i na świecie), dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz („Kwestia kobieca” w Polsce 1945-1989), mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr Alicja Urbanik-Kopeć (Gorsze siostry. Emancypantki i klasa robotnicza), mgr Agnieszka Wróbel (Wprowadzenie do badań nad męskością. Warsztat interpretacyjny).

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują prawie 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN raz lub dwa razy w miesiącu. Data planowanego rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: 24 października 2020.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutację prowadzi mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl.

Kierowniczka studiów: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof IBL PAN
Koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej wszystkie zjazdy będą odbywać się w trybie zdalnym.


Daty zjazdów w semestrze zimowym 2020/2021:

 1. 24-25.10.2020
 2. 7-8.11.2020
 3. 28-29.11.2020
 4. 12-13.12.2020
 5. 16-17.01.2021
 6. 30-31.01. 2021

7.27-28.02.2021*

Daty zjazdów w semestrze letnim 2020/2021:

 1. 13-14.03.2021
 2. 27-28.03.2021
 3. 17-18.04.2021
 4. 15-16.05.2021
 5. 29-30.05.2021
 6. 12-13.06.2021

*Podział na semestry jest umowny. Wybrane zajęcia zazębiają się na przełomie semestrów (podczas ostatnich zjazdów – 6. i 7. w semestrze zimowym).

Информация

Стоимость обучения:
1800 zł za semestr
Продолжительность обучения:
2 semestry
Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах