Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 01.09.2019
Дата размещения: 22.11.2019

Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego

Город:
Warszawa
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunkówhumanistycznych do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy lektora języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych i  dzieci. Zajęcia pozwalają nabyć umiejętność uczenia języka polskiego tylko po polsku od pierwszej lekcji, bez konieczności używania języka pośredniego.

Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć, w tym hospitacje lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz możliwość poprowadzenia samodzielnych zajęć z języka polskiego jako obcego (łącznie 16 godzin).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej pisanej w grupach 3-5 osobowych oraz egzaminem polegającym na rozmowie z komisją egzaminacyjną na wybrany i przygotowany wcześniej przez studenta temat.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota i niedziela).

Информация

Стоимость обучения:
1900 zł za semestr (3800 zł za rok)
Продолжительность обучения:
dwa semestry (190 godzin)
Дата размещения:
22 ноября 2019; 19:36 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
22 ноября 2019; 19:36 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах