Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 14.10.2019
Дата размещения: 01.07.2019

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie (w 2019/2020 V edycja)

Город:
Warszawa
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Celem studiów jest stworzenie zainteresowanym możliwości zapoznania się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny, program Studiów Polsko-Żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską. Studia umożliwiają zastanowienie się nad wieloma ważnymi kwestiami związanymi z tradycją, historią, kulturą, tożsamością, religią w polsko-żydowskim kontekście.

Ofertę kierujemy przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury oraz historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki. Zajęcia prowadzą uznani specjaliści, którzy w swojej karierze naukowej zajmują się m.in. studiami żydowskimi, historią, literaturą, kulturoznawstwem i religioznawstwem.

Kierowniczka studiów: dr hab Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

Koordynatorki studiów: dr Natalia Judzińska, dr Barbara Krawcowicz

Czas trwania: 2 semestry (218 godzin). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (w godz. 10:45-18:00).

Wybrane przedmioty: Wstęp do studiów polsko-żydowskich; Złota era: film żydowski; Nowa żydowska polityka; Dialog chrześcijańsko-żydowski; Legenda mordu rytualnego; W cieniu Zagłady; Sztuka żydowska; Filozofia żydowska; Być świadkiem Zagłady; Tożsamość żydowska; Zagłada w zapiskach; Polscy Żydzi: pamięć; Kultura żydowska a popkultura; Pogromy antyżydowskie; Motywy żydowskie w literaturze polskiej; Żydowska Warszawa.

Информация

Стоимость обучения:
1800 zł za semestr
Продолжительность обучения:
dwa semestry

Смотреть также

19.07.2018

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury oraz historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki.

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах