Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW (SEW)

Город:
Warszawa
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Celem Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW jest nauka redagowania i korekty tekstów, wydawania ich drukiem oraz w formie elektronicznej jako e-booki, w serwisach internetowych, panelach administracyjnych, państwowych, samorządowych, firmowych i prywatnych, w czasopismach, a także przygotowywania prac naukowych i wszelkich dokumentów.

Studium zostało założone w 2000 r. Ukończenie SEW otwiera drzwi kandydatom do pracy w instytucjach kulturalnych, naukowych, internetowych, administracyjnych. Pozwala udoskonalić dotychczasowe umiejętności zawodowe i nauczyć się nowych. Daje podstawy rozwoju osobistych zainteresowań humanistycznych.

Jako akademickie studium drugiego stopnia przygotowuje osoby z wykształceniem wyższym do zawodu redaktora książek i czasopism oraz do współpracy z wydawnictwami i poligrafią.

Wykładowcami są znani profesorowie - specjaliści edytorstwa, redaktorzy, wydawcy, typografowie, pisarze, plastycy, twórcy dziedzin wykorzystujących literaturę (np. filmu), autorzy prac naukowych.

Na podstawie zebranej liczby punktów za ćwiczenia, przygotowane samodzielnie dwie prace redakcyjne, kolokwia i egzamin końcowy Słuchacz po ukończeniu kursu otrzymuje świadectwo.

SEW jest opracowane i prowadzone przez Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu w Katedrze Oœświecenia i Edytorstwa w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Zajęcia trwają dwa semestry. Odbywają się w cyklach weekendowych (co 2-3 tygodnie).

W ramach SEW nie ma komputerowych ćwiczeń ze składu tekstów. Tym zajmują się odrębne kursy: Akademicki Kurs Typografii, przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem średnim, oraz Akademicki Kurs Fontów.

Na stronie serwisowej SEW Studenci otrzymują materiały do nauki i bieżące informacje, a także zaliczają kolokwia.

Wejście do serwisu SEW jest możliwe tylko na podstawie autoryzacji.


SEW jest adresowane do następujących osób:

 • redaktorzy: pracownicy wydawnictw i wykonujący wolny zawód,
 • dziennikarze,
 • korektorzy,
 • wydawcy, właściciele i pracownicy wydawnictw,
 • osoby odpowiedzialne w firmach za wydawanie publikacji wewnętrznych,
 • pracownicy marketingu i działów reklamy firm,
 • pracownicy firm reklamowych,
 • pisarze,
 • tłumacze,
 • nauczyciele,
 • drukarze,
 • naukowcy (zwłaszcza redaktorzy czasopism naukowych),
 • zainteresowani nauką nowego zawodu

Информация

Стоимость обучения:
1. rata: 1450 zł (termin wpłaty: po podpisaniu umowy); 2. rata: 1480 zł, w tym 30 zł za świadectwo (termin wpłaty: do 15 lutego)
Продолжительность обучения:
dwa semestry
Дата размещения:
22 ноября 2019; 19:28 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
4 декабря 2019; 14:18 (Przemysław Górecki)

Смотреть также

22.11.2019

Filologia polska - studia licencjackie (stacjonarne)

Program studiów na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury orazwiedzę o języku. Prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. filmowi, teatrowi, edytorstwu, literaturze współczesnej i komunikacji językowej. Studenci zdobywają podstawową wiedzę humanistyczną, poszerzają własne horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach historycznych, społecznych i artystycznych. Uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu.  

22.11.2019

Szkoła Doktorska UKSW

Od roku 2019/2020 rekrutacja na studia w dyscyplinie Literaturoznawstwo odbywa się jako rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UKSW.

05.09.2016

Kurs "Język polski i kultura polska"

Podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Pożądany poziom znajomości języka: podstawowe zwroty i wyrażenia. Plan kursu przewiduje 30 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), 30 godzin profilowanych zgodnie ze studiowanym przez słuchaczy kierunkiem oraz 15 godzin wykładu z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo- -dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

05.09.2016

Kurs "Polszczyzna w pigułce – na uczelni i wśród przyjaciół"

Intensywny kurs adaptacyjny dla początkujących, którego celem jest przygotowanie studentów podejmujących studia na polskich uczelniach w językach obcych do życia w nowym środowisku. Materiał obejmuje podstawowe wyrażenia i zwroty oraz informacje o kulturze polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах