Полонистический бюллетень

События

Событий на сайте:
Дата размещения: 14.02.2021 Начало события: 14.12.2020

Jagiellonians Heritage: Perspecives of International Research [Dziedzictwo Jagiellonów: perspektywy badań międzynarodowych]

Конференция Uniwersytet w Jyväskylä | Институт литературных исследований PAN
Дата размещения: 14.12.2020 Начало события: 15.12.2020

Finsaż wystawy 'Lockdowns' Joanny Ciechanowskiej i promocja książki

Авторское собрание Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
Дата размещения: 12.11.2020 Начало события: 17.12.2020

Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii

Конференция Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Akademia Techniczno-Humanistyczna | Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Дата размещения: 16.12.2020 Начало события: 17.12.2020

Research project. Belarusian and Polish defence verbs: peculiarities of system organization

Лекция Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt
Дата размещения: 05.01.2021 Начало события: 05.01.2021

Zaproszenie do współtworzenia numeru tematycznego „Bibliotekarza Podlaskiego” (1/2021) zatytułowanego "Tradycja Norwidowska w kulturze polskiej i powszechnej"

Объявление о подаче писем Uniwersytet w Białymstoku | Książnica Podlaska w Białymstoku
Дата размещения: 11.01.2021 Начало события: 11.01.2021

"FILOLOGIA POLSKA. ROCZNIKI NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO" 2022

Zielona Góra | Объявление о подаче писем Uniwersytet Zielonogórski
Дата размещения: 12.01.2021 Начало события: 14.01.2021

„Ogród, miasto, język”. Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego

Szczecin | Симпозиум Uniwersytet Szczeciński
Дата размещения: 14.01.2021 Начало события: 18.01.2021

Mgr Patryk Wiśniewski: O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej

Лекция Wydział Polonistyki UJ
Дата размещения: 16.11.2020 Начало события: 19.01.2021

Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku

Конференция Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Uniwersytet Rzeszowski
Дата размещения: 03.01.2021 Начало события: 19.01.2021

Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy / Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka

Конференция Wydział Nauk Humanistycznych KUL | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах