Полонистический бюллетень

События

Событий на сайте:
Дата размещения: 10.03.2016 Начало события: 01.04.2016

Medialne ramy tożsamości

Lublin | Конференция Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych WNH_UKSW | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Uniwersytet Rzeszowski | Uniwersytet Śląski w Katowicach
Дата размещения: 19.03.2016 Начало события: 18.04.2016

Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki. Część 2

Lublin | Конференция Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Дата размещения: 28.11.2015 Начало события: 21.04.2016

Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych / VIII konferencja Polowska z cyklu „Świat Wincentego Pola"

Lublin | Конференция Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza | Muzeum Lubelskie
Дата размещения: 12.04.2016 Начало события: 12.05.2016

Kultura narodowa - między swoistością i uniwersalizmem

Lublin | Конференция Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Дата размещения: 19.05.2016 Начало события: 24.05.2016

Między uczniami, rodzicami i nauczycielami – komunikacja w szkole

Lublin | Конференция Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Дата размещения: 23.05.2016 Начало события: 24.05.2016

Łucjan: Schulz...

Lublin | Конференция Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Дата размещения: 01.06.2016 Начало события: 08.06.2016

Obrona pracy doktorskiej mgr Zuzanny Guty

Lublin | защита докторской диссертации Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Дата размещения: 05.06.2016 Начало события: 09.06.2016

Polska w pamiętnikach Pavla Korky z Korkyně, czyli o czeskim spojrzeniu na Rzeczpospolitą Obojga Narodów w relacjach podróżniczych i pamiętnikarskich II poł. XVI wieku

Lublin | Лекция Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Дата размещения: 22.09.2016 Начало события: 27.09.2016

Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej

Конференция Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Институт литературных исследований PAN
Дата размещения: 19.10.2016 Начало события: 24.10.2016

„Lingua. Opus novum et hisce temporibus aptissimumę Erazma z Rotterdamu w anonimowym przekładzie wczesnonowożytnym, zatytułowanym „Księgi, które zową Język” ‒ problemy komentarza i transkrypcji - referat Prof. Justyny Dąbkowskiej-Kujko

Warszawa | Совещанием Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Институт литературных исследований PAN
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах