Полонистический бюллетень

События

Событий на сайте:
Дата размещения: 02.04.2021 Начало события: 27.09.2021

Coroczna Konferencja CLARIN

Madrid | Конференция
Дата размещения: 27.09.2021 Начало события: 29.09.2021

21st-Century Literature and the Holocaust. CoHLIT-21 #PL Seminar

Семинар Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Bar-Ilan University | Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" | University of Antwerp, Belgium
Дата размещения: 27.09.2021 Начало события: 30.09.2021

NOMINARIUM / cykliczne onomastyczne seminarium online Polskiego Towarzystwa Onomastycznego i Pracowni Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN

Семинар Polskie Towarzystwo Onomastyczne | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Дата размещения: 21.08.2021 Начало события: 30.09.2021

Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce

Объявление о подаче писем
Дата размещения: 27.09.2021 Начало события: 04.10.2021

IІ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny "STAN I PERSPEKTYWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH ŚREDNICH I WYŻSZYCH"oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Конференция Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki LUEENU | Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
Дата размещения: 05.09.2021 Начало события: 07.10.2021

V International Scientific and Practical Internet Conference “Professionalism of the Teacher within Educational Innovations”

Sloviansk | Конференция Państwowa Wyższa Uczelnia "Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny" | Ukraińsko-Polskie Międzynarodowe Centrum Edukacji i Nauki Państwowej Wyższej Uczelni "Donbaski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny" DN
Дата размещения: 07.07.2021 Начало события: 08.10.2021

Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce

Łódź | Конференция Uniwersytet Łódzki
Дата размещения: 21.09.2021 Начало события: 08.10.2021

Świętokrzyski Festiwal Nauki

Kielce | фестиваль Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Politechnika Świętokrzyska
Дата размещения: 08.10.2021 Начало события: 11.10.2021

Wolność słowa w badaniach historycznych / debata

Warszawa | Дебата Polski PEN Club
Дата размещения: 09.05.2021 Начало события: 12.10.2021

Dr Paulina Czwordon-Lis: Bibliografia literacka wobec wyzwań literackiego Internetu / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Встреча Институт литературных исследований PAN
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах