Полонистический бюллетень

События

Событий на сайте:
Дата размещения: 06.03.2023 Начало события: 18.04.2023

(Po)między: pogranicza, skrzyżowania, miejsca niedookreślone / interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa

Lublin | Конференция Katolicki Uniwersytet Lubelski
Дата размещения: 12.02.2023 Начало события: 19.04.2023

XIII Forum Kultury Słowa "Świadomość językowa dawniej i dziś"

Zielona Góra | Конференция Uniwersytet Zielonogórski | Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Дата размещения: 26.01.2023 Начало события: 20.04.2023

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”

Tarnów | Конференция Wydział Humanistyczny ANS w Tarnowie | Wydział Sztuki ANS w Tarnowie
Дата размещения: 02.01.2023 Начало события: 20.04.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Olsztyn | Конференция Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Дата размещения: 19.01.2023 Начало события: 20.04.2023

Gdańskie Spotkania Literackie "Odnalezione w tłumaczeniu"

Gdańsk | фестиваль Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Дата размещения: 18.03.2023 Начало события: 20.04.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Конференция Uniwersytet w Białymstoku | Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki
Дата размещения: 20.03.2023 Начало события: 20.04.2023

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Kielce | Конференция Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Дата размещения: 20.04.2023 Начало события: 20.04.2023

Syberia i Polska – miejsca wspólne w literaturze i historii

Białystok | Конференция Muzeum Pamięci Sybiru
Дата размещения: 30.01.2023 Начало события: 21.04.2023

Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian

Łódź | Конференция Uniwersytet Łódzki
Дата размещения: 02.04.2023 Начало события: 22.04.2023

Niewyjaśnione - niewytłumaczalne. Tajemnice, sekrety, tajniki, spiski

Конференция Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце | Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах