Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.05.2020 - 19.05.2020
Дата размещения: 30.09.2019

Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, frazeologia, teksty. VII konferencja z cyklu Język – obyczaj – wspólnota - ODWOŁANIE KONFERENCJI

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Zielona Góra

Konferencja została odwołana.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację w krają związaną z koronawirusem z wielką przykrością musieliśmy podjąć decyzję o przełożeniu majowej konferencji "Bliskie otoczenie człowieka. Leksyka, teksty, dyskursy".
Dziękujemy raz jeszcze za chęć udziału w tym wydarzeniu i mamy nadzieję, że już dzisiaj przyjmą Państwo zaproszenie na konferencję pod tym samym tytułem, która-jak planujemy-odbędzie się w maju 2021 roku. Nadal chcemy zorganizować obrady w Kalsku koło Zielonej Góry. 
O szczegółach będziemy Państwa informować w kolejnych wiadomościach.
 
W imieniu organizatorów z wyrazami szacunku, pozdrowieniami i życzeniami zdrowia 
Irmina Kotlarska

 

Cykliczna konferencja z cyklu Język – obyczaj – wspólnota jest spotkaniem badaczy zainteresowanych społecznym charakterem języka, szczególnie korelacjami społeczeństwa i społeczności, ich funkcjonowania i obyczajów z językiem narodowej wspólnoty komunikatywnej oraz wspólnot podrzędnych.  

Doświadczenie przestrzeni jest codziennym i powszechnym składnikiem ludzkiego świata. Szczególne znaczenie ma najbliższe otoczenie człowieka: przestrzeń zamknięta, oswojona, centrum ustalonych wartości, czyli to, co Yi-Fu Tuan określa jako miejsce. Rozróżnienie na miejsce i przestrzeń pozwala zwrócić uwagę nie tylko na ich fizykalne aspekty, ale także na  wynikające z tej opozycji kategorie, jak bezpieczeństwo – groza, stabilność – ruch, separacja – wspólnota, prywatne – publiczne, bliski – daleki, tu – tam. Oczywiste jest też, że różne kultury (a zatem i języki) inaczej dzielą przestrzeń, inaczej ją mierzą, inne wartości przypisują jej częściom. Najbliższe otoczenie człowieka można zatem uznać za historycznie i kulturowo uwarunkowaną rzeczywistość konstruowaną rozmaicie przez określone społeczności. Nie sposób też zapomnieć o społecznym wymiarze najbliższego otoczenia człowieka, czyli wspólnot różnego rodzaju, w tym wspólnot wirtualnych.

Postrzegane w tej perspektywie tytułowe zagadnienie naszej konferencji daje okazję do dyskusji nad istotnym wycinkiem codzienności człowieka i sposobami jego ujęzykowienia na kolejnych etapach dziejów polszczyzny (i innych języków) w różnych (kon)tekstach kultury. Wśród szczegółowych zagadnień mogłyby się znaleźć następujące problemy:

  • Dom, mieszkanie, zagroda jako słowa klucze w dziejach polszczyzny (i innych języków).
  • Fizyczne cechy przestrzenne (np. duży, wysoki, głęboki) i ich metaforyczne odniesienia.
  • Aksjologiczny wymiar najbliższego otoczenia człowieka.
  • Onomazjologiczny i onomastyczny wymiar najbliższego otoczenia człowieka (w tym wyposażenie wnętrz, przyroda ożywiona i nieożywiona).
  • Najbliższe otoczenie człowieka jako komunikat.
  • Najbliższe otoczenie człowieka jako obszar stosunków osobistych – mieszkańcy przestrzeni wspólnych, indywidualnych, wirtualnych.
  • Wpływ przemian kulturowych, obyczajowych, cywilizacyjnych na definiowanie i postrzeganie najbliższego otoczenia człowieka.
  • Tożsamościotwórczy aspekt najbliższego otoczenia człowieka.
  • Najbliższe otoczenie człowieka jako czynnik przetrwania (indywidualnej) pamięci.

Do udziału w konferencji zapraszamy tych z Państwa, których inspiruje zarówno temat wiodący spotkania, jak i pojęcia zawarte w nazwie całego cyklu spotkań.

Konferencja odbędzie się w Kalsku w dniach 18–19 maja 2020 roku w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do końca stycznia 2020 roku pod adresem: i.kotlarska@ifp.uz.zgora.pl

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 390 zł, która pokryje koszty noclegu i wyżywienia oraz materiałów konferencyjnych.

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr hab. Magdalena Hawrysz, prof. UZ

Sekretarze konferencji

dr Magdalena Jurewicz-Nowak

dr Irmina Kotlarska

 

Информация

Адрес:
Kalsk 91, 66-100 Sulechów. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Оплата:
390 zł
Дата размещенияСкачать:
Автор:

Смотреть также

04.09.2020

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na wykłady, warsztaty, pokazy naukowe

Celem Uniwersytetu Otwartego UJK jest upowszechnianie nauki w ramach edukacji otwartej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a w szczególności zapewnienie słuchaczom możliwości kształcenia ustawicznego na poziomie akademickim w ramach współpracy z otoczeniem społecznym.

19.01.2020

Teatr - pytanie o człowieka / ogólnopolska konferencja naukowa

Badania teatrologiczne, zainicjowane w KUL przez prof. Irenę Sławińską w 1950 r., w wymiarze instytucjonalnym zostały skonkretyzowane powstaniem w 1975 r. Katedry Dramatu i Teatru. Zawsze w polu obserwacji lubelskich badaczy pozostawał teatr odczytywany w perspektywach antropologicznych i sakralnych. Zainspirowani słowami promotorki lubelskiej teatrologii, wypowiedzianymi u schyłku XX stulecia: „dlatego, że żyjemy w epoce desakralizacji świata i desakralizacji człowieka, otwarcie ku transcendencji, ku sacrum, jest konieczne do odbudowania pełnej wiedzy o człowieku”, proponujemy naukową refleksję nad zmieniającym się obrazem człowieka w dramacie i teatrze XX i XXI wieku. (informacja organizatorów)

04.01.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza do udziału w konferencji "Język polski - między tradycją a współczesnością", która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Konferencja jest organizowana dla uczczenia stulecia Towarzystwa oraz ukazania się setnego rocznika czasopisma "Język Polski".

15.05.2016

Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową konferencję naukową pt. "Kobieta w oczach kobiet. Płeć – literatura – język", która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах