Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 16.05.2016 - 18.05.2016
Дата размещения: 18.03.2016

Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku / Konferencja studencko-doktorancka

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Studencko-doktoranckie Koło Naukowe Literatury i Kultury XIX wieku w Zakładzie Literatury i Kultury XIX wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję "Ciemna strona człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku"

Celem konferencji jest prezentacja kwestii związanych z problematyką szeroko pojętej ciemnej strony człowieka w literaturze i kulturze XIX wieku. Naszą intencją jest ukazanie tego, co ówcześnie stanowiło mroczną, wypartą z oficjalnej przestrzeni sferę działań oraz egzystencji człowieka. Zajmować nas będzie odkrywanie tego, co ciemne w ludzkiej naturze. Przedstawione powyżej problemy chcemy ująć możliwie szeroko, z tego też powodu nie zamierzamy zamykać się w żadnej ze ściśle wydzielonych dyscyplin, a nasza konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Proponowane zagadnienia:

- biografistyka - ujawniające się w biografiach i autobiografiach kreacje mrocznej strony jednostkowej egzystencji;
- sztuka - obecne w literaturze i sztukach plastycznych kreacje mrocznej strony świata i człowieka, ciemna strona jaźni ludzkiej oddana w piśmiennictwie XIX wieku, bohaterowie literaccy ją reprezentujący, ich charakterystyka i sposób przedstawienia;
- medycyna - badania medyczne prowadzone nad ludzką jaźnią i odkrywające jej ciemne strony, medykalizacja dyskursu o ludzkiej osobowości, badania prowadzone ówcześnie nad melancholią, histerią i chorobami psychicznymi, domy dla obłąkanych, dwuznaczny sposób postrzegania szaleńców w XIX wieku, ich wizerunki w różnorakich ówczesnych tekstach kultury;
- duchowość - badania nad duchową stroną człowieka i świata, rodzące się w XIX wieku zainteresowanie tym, co niezwykłe, próby racjonalizacji i naukowego poznania niematerialnej strony rzeczywistości, zainteresowanie spirytyzmem, okultyzmem, demonologią, magnetyzmem, mesmeryzmem;
- przestępczość - badanie przestępczości jako zjawiska społecznego, a także psychicznego fenomenu, poddanie analizie psychiki zbrodniarza, pytanie, co wpływa na to, że człowiek "schodzi na złą drogę", etyczny wymiar zbrodni, a także - w wielu wypadkach - jej częsta niejednoznaczność moralna, problematyka romantycznej zbrodni patriotycznej;
- wynaturzenia ciała - XIX-wieczny sposób podejścia do ciała pozanormatywnego, badanie fenomenu monstrów, odbiór i ich postrzeganie społeczne, wizerunki oraz sposoby kreacji monstrów w literaturze i sztuce XIX wieku;
- fizjonomika, patognomika, frenologia - rozwijane w XIX wieku nauki zajmujące się odczytywaniem cech psychicznych człowieka na podstawie analizy budowy jego ciała, rysów twarzy, itp., pytania o wygląd zbrodniarza i bohatera, przenikanie rezultatów badań tychże nauk na grunt literatury i sztuki, społeczne konsekwencje przyjęcia założeń powyższych nauk;
- długie trwanie - trwanie i rozwój XIX-wiecznych motywów w literaturze i kulturze XX i XXI wieku; np. ślady XIX-wiecznego myślenia w medycynie, rozwój zapoczątkowanych w XIX wieku badań spirytystycznych, filmowe i teatralne wcielenia bohaterów romantycznych oraz inspirowanych romantyzmem.

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Adres konferencji: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, ul. Grunwaldzka 66, 72-346 Pobierowo

Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 250 zł i pokrywa koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników konferencji. Adres konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom po przyjęciu abstraktu.

e-mail: konferencja.ciemnastrona@gmail.com

Информация

Смотреть также

14.11.2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia"

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI: • Inspiracje orientalne w literaturach słowiańskich od średniowiecza do współczesności. • Problemy metodologiczne w badaniach nad muzułmańskim Wschodem: warunki polskie, kontekst europejski. • Literackie obrazy krajów muzułmańskich. • Badacze Wschodu muzułmańskiego w Polsce i innych krajach słowiańskich. • Idee Wschodu w polityce i kulturze XVI-XX wieku. • Wschód muzułmański z perspektywy I i II Rzeczypospolitej. • Wschód mistyczny w ujęciu XIX-wiecznym i jego wpływ na polityczne aspekty odrodzenia państwa polskiego w 1918 roku. • Podróże polskich pisarzy, uczonych, polityków, dyplomatów do krajów muzułmańskich: ich świadectwa, diagnozy, fascynacje. • Pamiętniki i ich twórcy: źródła do poznania dziejów Wschodu w okresie staropolskim i w XIX w. • Polacy na Wschodzie: dobrowolni imigranci – przymusowi osiedleńcy i zesłańcy Tak jak podczas wcześniejszych konferencji organizowanych wspólnie ze Związkiem Tatarów RP (2014 i 2015 r.) interesować nas będą również zagadnienia związane z historią, kulturą i literaturą polskich, litewskich i białoruskich Tatarów: • Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz współczesna literatura polsko-, białorusko- i litewsko-tatarska (ujęcia historyczno- i teoretycznoliterackie, tekstologiczne, kulturoznawcze, socjologiczne i inne). • Folklor tatarski (niekanoniczne modlitwy, zamówienia, zaklęcia, baśnie i legendy). • Publicystyka i ruch wydawniczy Tatarów w Polsce, na Białorusi i Litwie. • Historia Tatarów i islamu w Polsce, na Litwie, Białorusi i Ukrainie od XIV w. do współczesności.

21.03.2017

(Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Katedra Historii Literatury, Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową (Nie)męskość w tekstach kultury XIX-XXI wieku organizowaną w dniach 28-29 września 2017 roku w Katedrze Historii Literatury UG.

30.03.2016

Nagość w obiektywie nauk / Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Celem konferencji jest konfrontacja rożnych sposobów rozumienia i konceptualizowania nagości. Interesuje nas nie tylko to, w jaki sposób nagość jest badana i pojmowana w konkretnych dyscyplinach naukowych, ale również to, w jaki sposób reprezentuje się ją w poszczególnych tekstach kultury. Jesteśmy otwarci zarówno na teoretyczne próby ujmowania nagości, jak i propozycje jej analizy i interpretacji w danym kontekście.

03.05.2015

Konferencja 'Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku'

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski, Redakcja rocznika "Góry-Literatura-Kultura", Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах