Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 26.09.2019 - 27.09.2019
Дата размещения: 28.05.2019

Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia / IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Sosnowiec

Laboratorium Animal Studies —Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ serdecznie zapraszają do udziału w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” na temat „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”.

Gościem honorowym konferencji będzie praprawnuczka Karola Darwina – Ruth Padel – wybitna poetka brytyjska, laureatka wielu prestiżowych nagród, która interesuje się naukami przyrodniczymi i ekologią.

Konferencja z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” odbywa się co dwa lata, a jej czwarta edycja nawiązuje nazwą do pierwszej – „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze” z 2013 roku. Tym razem chcielibyśmy jednak skupić uwagę uczestników konferencji wyłącznie na zwierzętach, w celu zaprezentowania złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych i in. ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów i uprzedzeń na temat zwierząt. Przedmiotem namysłu będą zatem nie tylko same tego rodzaju wyobrażenia, ale także źródła postaw, które często, zarówno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i współczesnych prowadziły i prowadzą do mylnych poglądów, utrwalających tzw. fałsz etologiczny (za Janem Wawrzyniakiem).

Zapraszając do udziału w debacie wyznaczonej ramą: mit – stereotyp – uprzedzenie, zachęcamy również do refleksji nad zmianami, jakie w myśleniu o zwierzętach dokonują się za sprawą nowych odkryć, dotyczących zwierzęcej inteligencji, empatii, altruizmu, zdolności komunikacyjnych, społecznego „rozumu” etc., ów fałsz etologiczny demitologizujących. W tym kontekście przewidujemy także rozważania nad antropocenem, epoką, która dowodnie wykazując olbrzymią wagę wzajemnych zależności wszelkich form życia na Ziemi, nakazuje dekonstrukcję międzygatunkowych relacji, w tym relacji zwierzęcia ludzkiego z non-human persons. Otwierając pole zarówno do rozważań syntetycznych, jak i do szczegółowych dociekań analitycznych, nasza konferencja od lat gromadzi interdyscyplinarny zespół badaczy z kraju i zagranicy, których wspólny horyzont refleksji naukowej wyznaczają nowe kierunki wiedzy, zorientowanej na pogłębiony, nieantropocentryczny namysł nad relacjami międzygatunkowymi, w tym zwłaszcza wiedzy spod znaku posthumanistyki, ekokrytyki, ekofilozofii, ale także ekoantropologii oraz wszystkich innych, dla których pytania o związki między human a non-human persons stanowią przedmiot refleksji.

Proponujemy następujące obszary rozważań (z uwzględnieniem namysłu: mity – stereotypy – uprzedzenia):
• Tradycyjne wyobrażenia o zwierzętach (wiedza ludowa, mity, folklor, praktyki gospodarcze, obrzędowość doroczna, religie, inne)
• Zwierzęta w przekazach współczesnych (literatura, film, sztuki plastyczne, netlor, reportaż, blog i inne)
• Zwierzę jako przedmiot/obiekt refleksji naukowej (filozofia, etyka, historia, psychologia, etnologia, etologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, prawo, nauki społeczne, nauki o życiu i nauki o Ziemi)
• Praktyki wobec zwierząt dawniej i dziś (np. polowanie)
• Podmiotowość i sprawczość zwierząt – zmiana paradygmatu
• Zwierzęta w antropocenie/epoka człowieka wobec zwierząt

Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.
Planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej. Wypełniony formularz wraz z abstraktem (ok. 1200–1500 znaków) prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r. na adres: zookonferencja@gmail.com.
Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 15 lipca 2019 r.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €). Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 31 sierpnia 2019 r. Nr konta podamy po przyjęciu zgłoszenia.

Honorowy Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Ewa Domańska
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
Prof. UP dr hab. Dorota Probucka

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (IFW UŚ) – przewodnicząca
Dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) – zastępca
Dr Alina Mitek-Dziemba (Katedra Literatury Porównawczej)
Dr Magdalena Malinowska (Instytut Języków Romańskich i Translatoryki)
Dr Małgorzata Poks (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych)
Dr Tomasz Bugaj (IFW) – sekretarz
Mgr Agata Krajewska (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)
Mgr Kamila Ocimek (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych)

(informacja Organizatorów)

Информация

Адрес:
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec
Подача заявок для докладчиков до:
30.06.2019
Оплата:
400 zł / 100 €
Дата размещения:
28 мая 2019; 15:48 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
28 мая 2019; 15:49 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

08.10.2017

Otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka

12 października 2017 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka, którego organizatorem jest Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady.

16.04.2021

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies"

Konferencja "Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies" Do uczestnictwa zapraszamy tak doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Nazwa cyklu konferencji: Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies Główny organizator: Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska w Słupsku Termin: 17-18 czerwca 2021 Miejsce: Słupsk (online)

01.03.2023

Zwierzęta, stworzonka, menażerie – dyskursy różnorakie

Wiele osób deklaruje, że zwierzęta są w ich życiu najważniejszymi istotami, a i my sami często nie wyobrażamy sobie, że mogliby nam nie towarzyszyć pupile niebędący ludźmi. Bywamy zachwyceni, gdy podczas spotkań online nasi podopieczni prezentują się z dumą przed kamerą. Zaangażowanie w walkę o prawa zwierząt, dbałość o ich dobrostan, edukacja we wpajaniu odpowiedzialności, organizacje opiekujące się bezdomnymi, pokrzywdzonymi zwierzętami – to kwestie ważne i zasługujące na uwagę.

10.05.2022

Debata z cyklu "Colloquia Erasmiana"

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Colloquia Erasmiana, tym razem wokół książki dra hab. Piotra Krupińskiego, prof. US – „Co się śni zwierzętom? Eseje z pogranicza zoofilologii i psychoanalizy”. Debata odbędzie się 17 maja br. o godz. 18:00, na platformie Microsoft Teams.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах