Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 16.09.2021 - 18.09.2021
Дата размещения: 10.05.2021

Czterdzieści lat po zamknięciu londyńskich "Wiadomości"

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Toruń

Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku minęło czterdzieści lat od momentu, w którym ukazał się ostatni, 1816., numer londyńskich „Wiadomości”. Pismo, założone przez Mieczysława Grydzewskiego w marcu 1940 roku w Paryżu jako kontynuacja przedwojennych, wydawanych w Warszawie „Wiadomości Literackich”, nosiło tytuł „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie”. Przeniesione do Londynu po kapitulacji Francji ukazywało się do lutego 1944 roku, kiedy to na skutek nacisków władz sowieckich brytyjskie Ministerstwo Informacji cofnęło mu przydział papieru. Po wznowieniu w kwietniu 1946 roku było wydawane pod skróconym tytułem „Wiadomości” przez Mieczysława Grydzewskiego (do 1970 roku), następnie przez Michała Chmielowca (do 1974 roku) i wreszcie przez Stefanię Kossowską, która w maju 1981 roku zamknęła pismo, zaś archiwum redakcyjne w 1994 roku przekazała do Archiwum Emigracji przy Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1999 roku „Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie” oraz „Wiadomości” zostały zdigitalizowane i udostępnione online w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Ostatni numer londyńskich "Wiadomości"

Roli i znaczenia „Wiadomości” nie sposób przecenić. Przez blisko czterdzieści lat były one najważniejszym literackim tygodnikiem wydawanym przez powojenną emigrację. Docierając do ponad osiemdziesięciu państw, kształtowały poglądy kulturalno-literackie, a także polityczne i społeczne znacznej części uchodźczego środowiska. „Wiadomości”, oskarżane o wspominkarstwo i nadmierne zwrócenie ku przeszłości, czasami irytowały i budziły sprzeciw, ale częściej dawały nadzieję, pokrzepiały, niosły polskie słowo i literaturę w najdalsze zakątki globu. Określane mianem „niezłomnych” konsolidowały tę część emigracji, która nie godziła się na żadne ustępstwa wobec władz PRL-u i która nie utożsamiała się z linią programową paryskiej „Kultury”.

W przekonaniu, że czterdziestoletni dystans pozwala lepiej naświetlić i ocenić szereg zjawisk, zrewidować dotychczasowe oceny i obiegowe opinie, poddać krytycznemu namysłowi wiele aspektów związanych z historią i dorobkiem londyńskiego tygodnika, Wydział Humanistyczny UMK, Interdisciplinary Centre for Emigration Studies, Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckie UMK oraz Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn) zapraszają Państwa do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Czterdzieści lat po zamknięciu londyńskich «Wiadomości»”.


TEMATYKA KONFERENCJI
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin – literaturoznawców, historyków, prasoznawców, językoznawców, filozofów, socjologów, historyków sztuki, kulturoznawców, teatrologów, bibliologów itd. W czasie konferencji chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:
1. wizja kultury polskiej, w tym literatury, malarstwa, teatru itd. kreowana na łamach „Wiadomości”;
2. „Wiadomości” wobec kultury europejskiej;
3. rola „Wiadomości” w kształtowaniu emigracyjnych postaw i wartości, w tym politycznych;
4. miejsce i znaczenie „Wiadomości” w życiu literackim i dorobku emigracji niepodległościowej;
5. redaktorzy tygodnika (Mieczysław Grydzewski, Michał Chmielowiec, Stefania Kossowska);
6. krąg współpracowników pisma;
7. literacka Nagroda „Wiadomości”;
8. londyński tygodnik wobec innych pism uchodźczych;
9. czytelnicy, sympatycy i krytycy pisma;
10. redakcja i aspekty techniczne wydawania „Wiadomości”.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 września 2021 roku. Planowana jest w formie hybrydowej (o ile pozwolą na to warunki) – będzie można wziąć w niej udział online lub w trybie stacjonarnym w Toruniu. Obrady będą odbywały się w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Plac Rapackiego 1).

Koszt opłaty konferencyjnej wynosi: udział online – 150 zł, tryb stacjonarny – 450 zł.

W czasie konferencji zostanie otwarta wystawa poświęcona „Wiadomościom”, na której zaprezentujemy unikatowe rękopisy literackie, listy, przedmioty osobiste redaktorów i pamiątki po tygodniku.

Tematy referatów z abstraktami (ok. 1 tys. znaków) prosimy przesyłać do 20 czerwca 2021 roku na adres: m.lutomierski@umk.pl.

Informacja o przyjęciu referatu przez Komitet Naukowy będzie przesłana do 30 czerwca 2021 roku.

Wystąpienia konferencyjne, które przejdą pomyślnie proces recenzowania, zostaną opublikowane w roczniku „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”.

Decyzja o ostatecznym kształcie organizacyjnym konferencji (online czy tryb hybrydowy) zostanie podjęta do 31 sierpnia 2021 r.


KOMITET NAUKOWY
prof. Alfredas Bumblauskas (Uniwersytet Wileński)
dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL (IBL PAN)
dr hab. Adam Kola, prof. UMK (UMK Toruń)
mgr Joanna Krasnodębska (UMK Toruń)
prof. dr hab. Wacław Lewandowski (UMK Toruń)
dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK (Kierownik konferencji, UMK Toruń)
prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ Katowice)
prof. dr hab. Jolanta Pasterska (UR Rzeszów)
prof. dr hab. Janusz Pasterski (UR Rzeszów)
dr hab. Anna Supruniuk (UMK Toruń)
dr hab. Mirosław A. Supruniuk (UMK Toruń)
dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK (UMK Toruń)

SEKRETARZE KONFERENCJI
dr Marcin Lutomierski (m.lutomierski@umk.pl)
dr Łukasz Gemziak (lukgem@umk.pl)

(informacja organizatorów)

Информация

Адрес:
wydarzenie w formie hybrydowej; w miarę możliwości także w Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Plac Rapackiego 1)
Подача заявок для докладчиков до:
20.06.2021
Оплата:
udział online – 150 zł, tryb stacjonarny – 450 zł
Дата размещения:
10 мая 2021; 20:54 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
11 мая 2021; 11:46 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

19.02.2020

Gramatyczne i semantyczne aspekty szyku / z cyklu "Symposia Linguistica Thorunensia"

Katedra Teorii Języka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w czwartej konferencji z cyklu „Symposia Linguistica Thorunensia”: Gramatyczne i semantyczne aspekty szyku. Konferencja odbędzie się w dniach 28–29 maja 2020 roku w Toruniu.

16.04.2021

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem: Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Marzenna Mazur, Dyrektor Instytutu Filologii, dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP, kierownik naukowy konferencji mają zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem: Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze Słupsk, 26-27 kwietnia 2021 Miejsce konferencji: Słupsk on-line – platforma Google Meet {rejestracja uczestników w dniu konferencji od godz. 8.45 do 9.15}

05.03.2021

Referat dr Patrycji Bąkowskiej "Realizacja projektu "człowieka czułego" w Dzienniku wojskowym z 1813 r. i Wspomnieniach mojej młodości Kazimierza Brodzińskiego" / z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN zaprasza na siódme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", które odbędzie się w czwartek 11 marca 2021 r. w godzinach 11.00 – 13.00 na platformie Google Meet. Podczas spotkania dr Patrycja Bąkowska przedstawi referat pt. Realizacja projektu "człowieka czułego" w Dzienniku wojskowym z 1813 r. i Wspomnieniach mojej młodości Kazimierza Brodzińskiego. 

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах