Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 10.04.2021 - 11.04.2021
Дата размещения: 22.02.2021

Dyskursy twórczości i wyobraźni / ogólnopolska konferencja naukowa online

Начало событияВид события:
Конференция

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska. W czasach dawniejszych postrzegano je wszelako w odmienny od współczesnego sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcje twórczości – w różnym tego pojęcia znaczeniu. 

źródło: strona internetowa konferencji

Inne były narzędzia, za pomocą których realizować i wyrażać można było siebie, poglądy, eksponować dokonania twórcze. Lecz zdolność do tworzenia postrzegana jest jako ogromny walor i wnikliwie obserwowana, także w wymiarze naukowym. Ekspresja i kreatywność bez wątpienia idą w parze również z nowoczesnymi trendami i ujawniają się w rozmaitych dziedzin ludzkiej aktywności. Dlatego organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem kreatywnym oraz twórczym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką:
• twórcy w kulturze;
• stereotypy kulturowe twórców;
• twórczość oraz wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda);
• twórcy jako bohaterowie;
• twórczość a komercja;
• twórcy znani; twórcy kontrowersyjni; biografie i autobiografie twórców;
• twórczość prekursorska;
• twórczość i psychologia;
• tożsamość twórcza; płeć a twórczość;
• ciałopisanie;
• wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy;
• twórczość oraz imaginacja dziecięcia;
• filozofia a twórczość;
• estetyka, moda;
• media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja wizerunku, wizerunek sceniczny; fake news etc.);
• wyobraźnia i kreacja w marketingu, reklamie etc.;
• twórczość jako narzędzie terapii i resocjalizacji;
• ograniczenia twórczości;
• wyobraźnia a zmysły;
• wyobraźnia, kreacja a technologie i cywilizacja;
• kreacja a polityka i władza;
• twórczość a religie i mitologie;
• wyobraźnia a codzienność;
• imaginacja a symulacja.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dtw.ekonferencja@gmail.com mija 26 marca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://wikkonferencja.wordpress.com.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
26.03.2021
Оплата:
150 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
22 февраля 2021; 15:27 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
22 февраля 2021; 15:30 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах