Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 25.07.2020 - 26.07.2020
Дата размещения: 06.07.2020

Ekologia / Ogólnopolska konferencja naukowa online

Начало событияВид события:
Конференция

Hasło „ekologia” funkcjonuje w zbiorowej świadomości jako nieodłączny składnik rzeczywistości, w której żyjemy. Jest ono obecne zarówno w dyskursie społecznym, politycznym, ekonomicznym, naukowym czy kulturowym, jak i w mikrokosmosach jednostek. To, w jaki sposób dyskurs ów uobecnia się w tych różnych przestrzeniach wydaje się niezwykle interesujący i warty interdyscyplinarnego namysłu (właśnie dlatego, że wkracza w rozmaite aspekty rzeczywistości). (informacja Organizatorów)

Organizatorzy konferencji proponują więc zastanowienie się m.in.  – choć nie tylko – nad takimi problemami, jak:

 • ekokrytyka i ekocentryzm;
 • kultura i sztuka a ekologia (literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, serial, gry, komiksy etc.);
 • ekologia informacji;
 • ekologia a polityka;
 • polityka ekologiczna różnych obszarów kulturowych;
 • ekologia a prawo
 • ekotechnologie;
 • żywność ekologiczna;
 • ekologiczny styl życia;
 • edukacja ekologiczna pokoleń;
 • ekoturystyka;
 • dyskurs ekologiczny w mediach i mediach społecznościowych;
 • celebryci a ekologia
 • społeczeństwa a ekologia (społeczny odbiór działań ekologicznych, oddolne inicjatywy społeczne,  ekologiczna świadomość społeczna);
 • kampanie proekologiczne;
 • ruchy pro i anty ekologiczne;
 • tezy i hasła ekologiczne – prawda czy mit? (np. działaj lokalnie, myśl globalnie);
 • ekoterroryzm;
 • katastrofy ekologiczne;
 • moda a ekologia;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ekologia.konferencja@gmail.com mija 12 lipca 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://ekologiakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab., prof. UMCS Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
12.07.2020
Подача заявок для участников до:
12.07.2020
Оплата:
140 zł

Смотреть также

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

21.05.2020

Podróże / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

Istotnym składnikiem współczesnego życia były i są podróże – choć obecnie zredukowane bardziej do wymiaru marzeń, wspomnień czy wędrowania palcem po mapie. Od zawsze jednak obecne w kulturze, stanowią nierozerwalnie jej ważny składnik, który rozpatrywać można na wiele sposobów od dosłownych po metaforyczne, filozoficzne. (informacja organizatorów)

03.03.2017

Krytyka (literacka, teatralna, artystyczna…) między 1864 a 1939

Organizator: Koło Literatury i Kultury Modernizmu UW

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах