Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 11.01.2021 - 30.11.2021
Дата размещения: 11.01.2021

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 2022

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Местность:
Zielona Góra
Организаторы:

Przedmiotem refleksji zeszytu chcemy uczynić użytkowe świadectwa edukacji i jej literackie opisy. Istotą edukacji jest zmiana: przekazywanie nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także wartości, postaw, idei i światopoglądów. Jesteśmy przekonani, że warunkuje ona rozwój osobniczy, cywilizacyjny i kulturowy kolejnych pokoleń, dlatego warto objąć ją naukową refleksją.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do publikacji w roczniku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. [...]

Tematem przewodnim planowanego tomu pragniemy uczynić Językowe i literackie wymiary edukacji. Język jest jednym z narzędzi edukacji, ale także jej przedmiotem. Kształcenie językowe, zarówno w zakresie języka ojczystego, jak języków obcych, ma co najmniej dwa wymiary: poznawczy oraz wychowawczy. Wraz z nauką języka przyswajane są wzorce i modele zachowań społecznych, wiedza o kulturze i życiu członków konkretnej wspólnoty językowej. Czyni to z edukacji narzędzie kształtowania tożsamości.
Wielowymiarowość edukacji widoczna jest także w opisach literackich. Bliższym oglądem planujemy objąć wizerunek nauczyciela w literaturze pięknej i jej pograniczach (np. we wspomnieniach, autobiografiach, biografiach, listach, esejach, reportażach). Nie chcemy przy tym zatrzymywać się tylko nad dosłownym znaczeniem słowa nauczyciel, lecz obejmujemy nim wszystkich, którzy wskazując innym drogę, stali się dla nich mistrzami i przewodnikami.
Zdając sobie sprawę z mnogości zjawisk zachodzących na styku język–edukacja–literatura, proponujemy objęcie refleksją współczesnych oraz dawnych świadectw tworzenia i przekazywania wiedzy w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Ich ogląd mógłby stać się punktem wyjścia do analiz następujących zagadnień:

1. Język jako narzędzie przekazywania wiedzy i kształtowania tożsamości w edukacji.

2. Dyskurs edukacyjny i dyskurs o edukacji oraz jego uwarunkowania: kontekstowe, gatunkowe, aksjologiczne i ideologiczne.

3. Edukacja językowa, literacka i kulturowa w zakresie języka polskiego jako ojczystego oraz obcego;

4. Uczenie (się) języków obcych w aspekcie komunikacyjnym, literackim, kulturowym.

5. Literacki i językowy wizerunek nauczyciela (także akademickiego) i mistrza.

6. Literacki i językowy obraz relacji w procesie edukacyjnym: uczeń – nauczyciel (mistrz); edukatorzy – rodzice, instytucje kultury – edukatorzy.

Zapraszamy również do wypełniania rubryk stałych („Regionalia”, „Varia”).
Szczegóły w serwisie internetowym „Filologii Polskiej” (w odpowiednich zakładkach).

ISSN 2450-3584, DOI 10.34768
NOWY SERWIS INTERNETOWY / NEW WEBSITE
DAWNY SERWIS (nadal aktywny) / PREVIOUS WEBSITE (still active)

Z niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na Państwa głos w proponowanym kształcie debaty naukowej – Sekretariat (kontakt)*.

REDAKCJA NAUKOWA
Irmina Kotlarska
Anastazja Seul

1. Na kompletne materiały do publikacji oczekujemy do końca listopada br.
2. Do końca października prosimy o zgłoszenie tekstu do publikacji wraz z imieniem i nazwiskiem autora (tu krótki biogram, 3-5 zdań w 3. os.), numerem ORCID, afiliacją, tytułem, streszczeniem po polsku i angielsku oraz słowami kluczowymi (3-5) we wspomnianych językach. W razie wątpliwości – kontakt (jw.).
Rocznik dostępny jest on-line w ramach open access.
Wydania internetowe – http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/rocznik-naukowy-uz/83-wydania-internetowe.
Uprzejmie prosimy o respektowanie terminowości, co pozwoli zachować pożądaną systematyczność w ogłaszaniu kolejnych numerów rocznika.

 

 

 

Информация

Адрес:
aleja Wojska Polskiego 69, 65-001 Zielona Góra
Дата размещения:
11 января 2021; 13:27 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Дата правки:
25 мая 2021; 11:52 (Magdalena Jurewicz-Nowak)

Смотреть также

16.11.2017

Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji - ogólnopolska konferencja naukowa

Temat konferencji nawiązuje m.in. do słów Martina Heideggera, który w „W drodze do języka” przypomina, że „uczyć się” oznacza stawiać się wiedzącym, a więc takim, qui vidit. Ten, kto coś zobaczył, nigdy nie traci z oczu tego, co wypatrzone. Zatem uczenie się według filozofa jest docieraniem w takie wypatrywanie. Ponadto Giovanni Reale zauważył, że: „badacze wielokrotnie podkreślali, że duchowa kultura Greków była kulturą »widzenia«, a zatem kulturą »formy«, która jest przedmiotem widzenia, i że pod wieloma względami przeciwstawia się ona na przykład kulturze hebrajskiej, której dominującą cechą było »wsłuchiwanie się« i »słyszenie« (słuchanie „głosu” i „słowa” Boga i proroków). Dlatego też zrozumiałe są użyte przez Platona zwroty typu: oko, wzrok duszy i umysłu dla określenia zdolności intelektu do myślenia i ujmowania form niefizycznych, form inteligibilnych, które są właśnie czystymi istotami, ideami. Ideami są więc np. istoty dobra, piękna, sprawiedliwości, prawdy, na które intelekt potrafi patrzeć i je oglądać. Intelektualny ogląd, zdaniem Platona, implikuje przedmiot intelektualnie oglądany, czyli właśnie ideę. W związku z tym celem konferencji jest refleksja nad rolą, jaką w „wypatrywaniu” odgrywa filozofia. W tym kontekście interesujące wydają się więc filozoficzne aspekty języka, literatury oraz edukacji.

12.06.2018

Świadectwa czasu minionego. Językowe i literackie kreacje przeszłości

Serdecznie zapraszamy do publikacji w roczniku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem przewodnim zeszytu, który — jak planujemy — ukaże się pod koniec 2019 roku, pragniemy uczynić formułę: Świadectwa czasu minionego. Językowe i literackie kreacje przeszłości. Drugą część tomu zamierzamy poświęcić twórczości Mikołaja Reja z okazji 450. rocznicy śmierci pisarza.

03.02.2017

Wiedza o języku w kształceniu językowym / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

19.11.2020

Premiera raportu "Edukacja zdalna w czasie pandemii" (II edycja)

Od sierpnia do początku października Centrum Cyfrowe wraz z partnerami – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą – przeprowadziło badanie podsumowujące doświadczenia nauczycielek i nauczycieli ze zdalną edukacją. Wśród ponad 700 respondentów znaleźli się nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół branżowych. Prezentacja wyników raportu „Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II” odbędzie się 24 listopada o 11:00 na platformie Zoom.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах