Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 04.10.2021 - 08.10.2021
Дата размещения: 27.09.2021

IІ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny "STAN I PERSPEKTYWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH ŚREDNICH I WYŻSZYCH"oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Начало событияВид события:
Конференция

Do udziału w panelu oraz w kursie zapraszają Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Katedra Polonistyki i Przekładu, Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej przy wsparciu Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy і "Biuletynu Polonistycznego".

4-8 października 2021 roku

Kijów-Łuck-Warszawa

4 października

10.00-14.00 – obrady plenarne (powitanie uczestników Panelu), prezentacja instytucji organizacyjnych

Moderator: SWITŁANA SUCHARIEWA, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Prelegenci:

MARIOLA WILCZAK, redaktor naczelna «Biuletynu Polonistycznego» Centrum Humanistyki Cyfrowej, starszy dokumentalista Instytutu Badań Literackich PAN

W czym może pomóc „Biuletyn Polonistyczny”  dydaktykom języka polskiego?

JERZY KOWALEWSKI, Fundacja na rzecz Dwujęzyczności „EduNowa”

Idea mikrokursów kulturowych dla chcących „nauczyć się” języka polskiego na Ukrainie

SWITŁANA ZINCZUK, prezes Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie imienia G. Zapolskiej

Działalność Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie imienia G. Zapolskiej

IRYNA NESTAJKO, doktor nauk pedagogicznych, docent Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Języków Słowiańskich Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka, prezes  Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie (Oddział w Tarnopolu)

Wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu języka polskiego w szkołach z ukraińskim językiem nauczania

MARYNA WOJNOWA, prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, docent Katedry Językoznawsztwa Ogólnego i Języków Słowiańskich Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka

Stosowanie gier planszowych na zajęciach z języka polskiego w szkole średniej i wyższej

NATALIA BOHDANEĆ-BIŁOSKAŁENKO, doktor habilitowany nauk pedagogicznych, profesor, kierownik Oddziału Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Wdrożenie podejścia kompetencyjnego do nauczania języka ukraińskiego w szkołach z polskim językiem nauczania

OŁENA KOŁGAN, doktor nauk filologicznych, docent Katedry Języka Ukraińskiego i Literatury Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego

„Kahoot” jako sposób sprawdzenia wiedzy z języka polskiego u studentów szkół wyższych

SWITŁANA KOWPIK, doktor habilitowany, profesor Katedry Literatury Ukraińskiej i Światowej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krzywym Rogu

Czytanie tekstów w języku oryginalnym jako technologia do nauki języka polskiego

NADIJA KRYSZTAL, nauczycielka języka polskiego Gimnazjum Nr 14 imienia Wasyla Suchomłyńskiego w Łucku

Wzbogacenie słownictwa na lekcjach języka polskiego

DORA IWANOWA, doktor nauk pedagogicznych, docent, kierownik Katedry Kształcenia Przedszkolaków i Uczniów Szkoły Podstawowej Izmailskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego

Stosowanie metod interaktywnych na lekcjach języka ukraińskiego w szkołach o nauczaniu w językach mniejszości narodowych

WOŁODYMYR JACENKO, starszy pracownik naukowy Oddziału Nauczania Geografii i Ekonomii Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Metodyczne zasady realizacji integrowanej treści nauczania języka polskiego i geografii jako przedmiotów na wybór w gimnazjum i liceum


5 października

10.00-14.00 – obrady w sekcjach w zakresie kwestii dydaktycznych

Spotkanie w sali 215 (G) i na platformie Zoom

Sekcja I

10.00-12.00

Moderator: JULIA WASEJKO, doktor filologii, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Prelegenci:

JULIA WASEJKO, doktor filologii, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Kształtowanie soft skills na lekcjach języka polskiego

ANDRIJ MOKŁYCIA, doktor nauk filologicznych, docent Katedry Polonistykii Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Metody i sposoby opracowania materiałów leksykalnych na zajęciach języka polskiego

OLGA KUSZNERYK, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Nauczanie mówienia dialogicznego na lekcjach języka polskiego

IWANNA KOWALCZUK, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Stosowanie różnych rodzajów wizualizacji na lekcjach języków obcych

WIKTORIA OSTAPCZUK, adiunkt Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Kształtowanie graficznych umiejętności pisma na lekcjach języka polskiego

IRYNA KOWALCZUK, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Stosowanie gier na lekcji języka obcego (polskiego)

BOHDANA HAJDUK, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Organizacja pracy samodzielnej uczniów w czasie nauczania języka obcego

WALENTYNA NAD, nauczycielka języka polskiego Winnickiej Szkoły Ogólnokształcącej nr 21, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Dydaktyka języka polskiego w szkołach średnich oraz na kursach językowych

MARHARYTA JERMEJCZUK, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Współczesne metody nauczania języka polskiego

INNA POLISZCZUK, nauczycielka języka polskiego Huszczańskiego Liceum Obwodu Wołyńskiego, studentka I roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Personalistycznie skierowane podejście do nauczania języka polskiego

SOŁOMIA BAHNIUK, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Praca z tekstem literackim na zajęciach języka obcego

NADIJA PYŁYPIUK, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Rola dydaktyki języków obcych we współczesnym świecie

WALERIA MELNYK, studentka II roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Dydaktyka zapoznania się z bajką Ignacego Krasickiego „Ptaszki w klatce”

ANASTASJA PARFENIUK, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Stosowanie innowacyjnych technologii na lekcjach języka polskiego (obcego)

NATALIA SZECHIREWA, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Skuteczne metody nauczania języka polskiego

JULIA CHOMYCZ, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Interaktywne metody nauczania języka polskiego

ANNA SIEROWA, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Organizacja samodzielnej lektury domowej w czasie nauczania języka polskiego

Sekcja II

12.00-14.00

Moderator: NATALIA KASIANCZUK, asystent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Prelegenci:

NATALIA KASIANCZUK, asystent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Język polski jako środek nauczania kontaktom zawodowym w dziedzinie dokumentoznawstwa i muzeologii

OŁENA BAZYLUK, nauczycielka języka polskiego Liceum nr 3 Łuckiej Rady Miejskiej

Dydaktyka poznania polskiej ballady na lekcjach języka polskiego

DARIA KIJKO, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Ćwiczenia praktyczne z akcentowania przez uczniów wyrazów na lekcjach języka polskiego

SOFIA WARENYK, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Osobliwości zapoznania się z czasownikami na określenie ruchu na lekcjach języka polskiego

ANNA DICHTIARUK, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Problemy metod nauczania wymowy polskiej

JULIA KINDZERSKA, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Skuteczne metody nauki słownictwa na lekcjach języka polskiego

WIKTORIA PANAS, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Współczesne metody nauczania języka polskiego

LUDMYŁA STARKEWYCZ, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Osobliwości studiowania tematu „Zaimki osobowe” na lekcjach języka polskiego

ALINA DEMUŚ, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Osobliwości studiowania tematuRzeczowniki w mianowniku (w liczbie pojedynczej i mnogiejna lekcjach języka polskiego

IRYNA WOŁOCZNIUK, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Skuteczne metody i sposoby nauczania deklinacji liczebników na lekcjach języka polskiego

KARINA DUDAJ, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Zapoznanie się z tematem „Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym” na lekcjach języka polskiego

ANNA ROMANIUK, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Zapoznanie się z tematem „Czasowniki “być” i “mieć”” na lekcjach języka polskiego

JULIA SZNYT, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Osobliwości nauczania tematu „Czas przeszły czasowników” na lekcjach języka polskiego

MARIANA BUDKO, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Podejście kulturologiczne do nauczania języka polskiego w szkole

WIKTORIA KOWALSKA, studentka III roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Zapoznanie się z zasadami werbalnymi grzecznego zachowania na lekcjach języka polskiego

DENYS MAKARCZUK, student II roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Interakcyjne metody nauczania języka polskiego

ALINA JURCZUK, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim

JULIA KOWHAR, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Frazeologizmy z komponentami antroponimicznymi w językach polskim i ukraińskim: aspekty semantyczny, strukturalny i funkcjonalny


6 października

10.00-14.00 – obrady w sekcjach w zakresie kwestii translatorycznych

Moderator: NATALIA CIOŁYK, doktor filologii, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, kierownik Naukowo-Edukacyjnego Laboratorium Przekładu Polsko-Ukraińskiego

Prelegenci:

TARAS SZMIHER, dr hab., professor, Ivan Franko National University of Lviv

The 1620 Middle Ukrainian Translation of the Niceno-Constantinopolitan Creed in the Context of Other Middle Polish Translations

WIKTOR JARUCZYK, doktor filologii, docent, kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Specyfika przekładu współczesnych polskich dzieł literackich na język ukraiński

NATALIA CIOŁYK, doktor filologii, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Analiza głównych trudności językowych w procesie tłumaczenia (według materiałów języka polskiego)

OŁEKSANDRA NAZARCZUK, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Transformacje leksykalne w przekładzie powieści „Sońka” Ignacego Karpowicza

JANA WYSZEWSKA, studentka IV roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Polskie teksty prawnicze i osobliwości ich tłumaczenia na język ukraiński

MARYNA DOWŻYK, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Kwestia transformacji leksykalnych w tłumaczeniu tekstu literackiego

SWITŁANA SUCHARIEWA, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Kwestie kulturologicznego aspektu nauczania języka polskiego w szkołach ukraińskich: problem przekładu

KATERYNA ŁOZAWSKA, studentka II roku magisterskich studiów zaocznych Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Charakterystyczne cechy reprodukcji słownictwa obscenicznego w językach polskim i ukraińskim według powieści J. Martina „Gra o tron”

TETIANA POLEŻAJEWA, doktor filologii, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Stanisław Lem w ukraińskich przekładach

OKSANA WYSZNEWSKA, doktor nauk filologicznych, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, ANNA ZOTOWA, studentka I roku studiów magisterskich  Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Wiersz „Herakles А. Asnyka w przekładzie W. Jakowczuka: struktura i treść

OŁEKSANDRA TRYSZEWSKA, studentka II roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Sonet Jana Andrzeja Morsztyna Do trupa w przekładzie Dmytra Pawłyczki: analiza porównawcza

TETIANA SYDORUK, studentka II roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Osobliwości przekładu fraszki Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”

 

16.00-18.00 – trzecia edycja Konkursu Wiedzy o Polsce

ŁUCKIE DIALOGI Z KULTURĄ POLSKĄ – 2021 dla studentów szkół wyższych


7 października

10.00-14.00 – obrady w sekcjach w zakresie studiów polonistycznych i porównawczych

Moderator: OŁENA BAJ, asystent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Prelegenci:

OLGA JARUCZYK, doktor filologii, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Porównanie związków frazeologicznych w językach polskim i ukraińskim na zajęciach z języka polskiego

NATALIA STACHNIUK, doktor nauk filologicznych, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej i Językoznawstwa Ogólnego, Uniwersytet Narodowy imienia I. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim

Grzeczność po polsku: historia i współczesność

OŁENA BAJ, asystent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Angielskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim

JURIJ HRYCEWYCZ, starszy wykładowca Katedry Historii i Kultury Języka Ukraińskiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Język polski jako źródło zapożyczeń leksykalnych w ukraińskim folklorze Podlasia

JULIA CZORNA, lektor języka polskiego szkoły językowej „Studiuj w Polsce” w Charkowie

Zasoby i metody nauki języka polskiego w kontekście przygotowań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

LECH SUCHOMŁYNOW, doktor habilitowany, profesor Katedry Przedmiotów Społeczno-Humanistycznych Berdiańskiego Uniwersytetu Menedżmentu i Biznesu

Elementy gramatyki historycznej i porównawczej w procesie nauczania języka polskiego

LUDMYŁA HŁYNIUK, nauczycielka języka polskiego ogólnokształcącej szkoły średniej «Zaborolskie Liceum nr 32 Łuckiej Rady Miejskiej»

Korzystanie z połączeń międzyprzedmiotowych na lekcjach języka polskiego jako sposób na poprawę efektywności nauczania

ANNA STAŃKO-PRYSIAŻNIUK, nauczycielka języka polskiego Liceum Hirkopołońskiego Boratyńskiej Rady Wiejskiej

Kształtowanie kompetencji kulturowych na lekcjach języka polskiego

IRYNA ROŻDESTWEŃSKA, doktor filologii, docent, Uniwersytet Celnictwa i Finansów, m.Dnipro

Nauczanie zdalne: doświadczenie i wyzwania

LARYSA SZEWCZUK, doktor nauk pedagogicznych, starszy pracownik naukowy Oddziału Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Wzbogacenie słownictwa studentów w warunkach bilingwizmu ukraińsko-polskiego

OŁENA FIDKEWYCZ, doktor nauk pedagogicznych, wiodący pracownik naukowy Oddziału Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Współczesne podejścia do nauczania języków mniejszości narodowych w kontekście wielojęzycznego kształcenia

OKSANA MONDYCZ, doktor nauk pedagogicznych, docent Katedry Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Specjalistycznej Izmailskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego

Znajomość środowiska społecznego na lekcjach języka ukraińskiego w szkołach o nauczaniu w językach mniejszości narodowych

OLGA WASYLCZUK, nauczycielka języka polskiego szkoły ogólnokształcącej I-III stopni nr 2 i Gabinetu Polskiego we Włodzimierzu Wołyńskim, doktorantka UHP im. Jana Długosza w Częstochowie

Próba omówienia specyfiki dydaktyki języka polskiego osób wielojęzycznych

STANISŁAW KARAMAN, doktor habilitowany, profesor, główny pracownik naukowy Oddziału Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Skuteczne metody i zasoby poznawania języka ukraińkiego w szkołach o nauczaniu w językach mniejszości narodowych

OLGA KARAMAN, doktor nauk pedagogicznych, profesor, wiodący pracownik naukowy Oddziału Nauczania Języków Mniejszości Narodowych i Literatury Obcej Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Współczesne podejścia do nauki języka ukraińskiego w szkołach o nauczaniu w językach mniejszości narodowych


8 października

10.00-12.00 – obrady w sekcjach w zakresie kwestii literaturoznawczych

Moderator: OKSANA WYSZNEWSKA, doktor nauk filologicznych, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Prelegenci:

LUDMIŁA MIAŁKOWSKA, doktor habilitowany, docent, profesor Katedry Filologii Obcej i Ukraińskiej Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego

Metafora w tekście literackim Henryka Sienkiewicza

LIDIA BARANOWSKA, asystent Katedry Językoznawstawa Ogólnego i Lingwistyki Stosowanej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego imienia W. Stusa

Różne oblicza jednej postaci: hrabia Wacław Seweryn Rzewuski, Emir, Złota Broda, otaman Rewucha

OLGA RYBALCZENKO, doktorantka Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Multikulturalny wymiar twórczości Zuzanny Ginczanki

LUIZA OLANDER, doktor habilitowany, profesor Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Wychowawcza rola literatury polskiej XX wieku: według dzieł S. Żeromskiego i M. Dąbrowskiej

VIKTORIIA PRYKHODKO, PhD, Associate professor of Foreign and Ukrainian Philology Department, Lutsk National Technical University

Colour and Light in J. Conrads Works: Interpretation in Foreign Discourse

WIKTORIA KUTASIUK, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Motyw miłości jako strukturalny i sensotwórczy czynnik w powieści Z. Nałkowskiej „Granica”

NATALIA CZYSŁOWA, studentka ІІ roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Powieść J.-I. Kraszewskiego «Stara baśń»: sensotwórcza funkcja tytułu i sposoby jej urzeczywistniania

ZORIANA STATOK, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Leksyka dialektologiczna w dziełach M. Reja

WIKTORIA MELNYCZUK, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Kolorotywy w idiostylu K. Przerwy-Tetmajera

OŁENA PRADUN, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Twórczość J-I. Kraszewskiego jako cenne żródło poznania historii i kultury Wołynia

ROKSOLANA KICZA, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Biografia T. Borowskiego jako podstawa prozy obozowej pisarza

SWITŁANA MYTKO, studentka II roku studiów magisterskich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Chronotop w noweli „Tadeusz” Elizy Orzeszkowej

MARIANA BUDKO, studentka II roku studiów licencjackich Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki

Zapoznanie się z literaturą polską w 5, 7 i 9 klasach na podstawie podręczników szkolnych L. Biłeńkiej-Swystowycz

 

12.00-13.00 – prezentacja tomu 11 zbioru naukowego «UKRAINA I POLSKA: PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PERSPEKTYWY»

Moderator: NATALIA CIOŁYK, doktor filologii, docent Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, kierownik Naukowo-Edukacyjnego Laboratorium Przekładu Polsko-Ukraińskiego

 

14.00-15.00 – ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o Polsce i wyróżnienie zwycięzców

Moderatorzy:

SWITŁANA SUCHARIEWA, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki,

JERZY KOWALEWSKI, Fundacja na rzecz Dwujęzyczności „EduNowa”


W związku z wymaganiami sanitarnymi panel i kurs zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym. Obrady odbędą się na platformie Zoom. Organizatorzy poinformują zarejestrowanych uczestników o szczegółach obrad. Zgłoszenia (wzór w załączniku) i teksty publikacji o objętości 3-5 stron należy wysłać do 10 października 2021 r. pod adres svitlanasuhareva@gmail.com lub nata_cl@ukr.net.

Kontakt telefoniczny (viber) +38 097 761 40 53, +38 050 71 91 360

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
27 сентября 2021; 16:16 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
7 октября 2021; 10:35 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

16.01.2022

Wołyń, Podlasie i „inne” przestrzenie. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska), Wydział Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) mają zaszczyt zaprosić na polsko-ukraińską Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE. Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej. Ujęcia interdyscyplinarne. Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku w Białymstoku i Łucku w systemie hybrydowym (uczestnicy z Białegostoku i Łucka wystąpią stacjonarnie w swoich ośrodkach, pozostali referenci połączą się online).

07.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Łucku

Zapraszamy Państwa na Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, gdzie 9 października odbędzie się otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". To nasza pierwsza wizyta na polonistyce poza granicami Polski.

22.01.2019

Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej KUL serdecznie zaprasza na wykład „Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach”.

17.11.2018

Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Podczas dwudniowego spotkania chcielibyśmy z jednej strony omówić z przedstawicielami poszczególnych instytutów i wydziałów sytuację polonistyk działających na terenie Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i innych krajów położonych w Europie środkowowschodniej, z drugiej ‒ przedstawić konkretne propozycje współpracy naukowej, projekt kolejnego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, uczestnictwa w poszerzonej o część historyczną wersji "Biuletynu Polonistycznego", wykorzystania bieżącej literatury naukowej w ramach portalu Academica, zapewniającego elektroniczny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie,  aktualnej oferty programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla badaczy, studentów i kandydatów na studia itp.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах