Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 07.12.2020 - 08.12.2020
Дата размещения: 17.09.2020

Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych / konferencja z cyklu ,,Dialog z Tradycją” (VI)

Начало событияВид события:
Конференция

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na konferencję naukową organizowaną w ramach cyklu ,,Dialog z Tradycją” VI Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2020 roku.

[Zaproszenie organizatorów:]

Szanowni Państwo,

w tym roku mija 10 lat od czasu, kiedy podjęliśmy inicjatywę naukowych spotkań i publikacji poświęconych zagadnieniu miejsca i roli tradycji w wielorakich obszarach współczesnej komunikacji. W ramach szerokiego projektu, który opatrzyliśmy mianem „Dialogu z tradycją”, odbyło się dotychczas pięć konferencji. Dwa pierwsze spotkania (w 2010 i 2013 roku) realizowały otwartą, zróżnicowaną tematycznie formułę, która w kolejnych edycjach zyskała charakter sprofilowany wokół wybranej problematyki: językowego dziedzictwa kultury materialnej (2015), dawnej i współczesnej kultury funeralnej (2016), dziedzictwa antycznego i biblijnego (2018). Szeroki odzew, z jakim spotkała się nasza inicjatywa, zaowocował nie tylko konferencyjnymi spotkaniami w szerokim gronie badaczy z różnych ośrodków naukowych, ale też publikacją ośmiu tomów serii „Dialog z Tradycją”.

Serdecznie zapraszamy na kolejną, szóstą, edycję konferencji z cyklu „Dialog z tradycją” .

Tym razem przedmiotem naukowej refleksji postanowiliśmy uczynić językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych, zarówno w dawnej, jak i współczesnej polszczyźnie. Pragniemy przyjrzeć się ze szczególną uwagą tym zasobom leksykalnym, frazeologicznym i paremiologicznym, które stanowią językowe odzwierciedlenie przeobrażeń, jakim ulegały bądź ulegają rozmaite dziedziny życia społecznego, w wymiarze duchowym i materialnym: obyczajowość, hierarchia wartości, relacje międzyludzkie, warunki bytowe, organizacja pracy, wytwórczości czy handlu.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem i będziemy mieli okazję do kolejnego spotkania, wymiany myśli i merytorycznych dyskusji.

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, że w zależności od sytuacji epidemicznej planujemy zorganizowanie konferencji w formie tradycyjnej lub w trybie zdalnym. Pokłosiem naszego naukowego spotkania będzie IX tom serii „Dialog z Tradycją”.

Komitet Organizacyjny                                                                  

Prof. dr hab. Stanisław Koziara

Prof. dr hab. Maciej Mączyński

Dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk

Dr  hab. prof. UP Ewa Horyń

                    

KOMITET  NAUKOWY      

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Dr hab., prof. UŚ Magdalena Pastuch

Prof. dr hab. Anna Piotrowicz

Prof. dr hab. Renata Przybylska

Prof. dr hab. Katarzyna Skowronek

Dr hab., prof. UP  Alicja Witalisz

Prof. dr hab. Maria Wojtak

Dr hab. prof. UWr Włodzimierz Wysoczański


Opłata za udział w konferencji wynosi:

- w przypadku formy tradycyjnej 450 złotych (obejmuje: przerwy kawowe, obiad, uroczysty bankiet, materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w monografii wieloautorskiej);

- w przypadku formy zdalnej 250 zł (usługi informatyczne + publikacja artykułów w monografii wieloautorskiej).

Numer konta oraz inne dane konferencyjne prześlemy Państwu w kolejnym komunikacie.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać do 30 września 2020r. drogą elektroniczną na adres: jezykoweswiadectwakultury2020@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:  dr hab. prof. UP Ewa Horyń, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
30.09.2020
Оплата:
w przypadku formy tradycyjnej 450 złotych / w przypadku formy zdalnej 250 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
17 сентября 2020; 13:38 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
17 сентября 2020; 13:38 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

14.04.2016

Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń / V Konferencja Interdyscyplinarna

Miejsce konferencji: UKSW, Campus Dewajtis, Warszawa, ul. Dewajtis 5

23.06.2020

Publiczna (częściowo zdalna) obrona pracy doktorskiej mgr Grzegorza Sierockiego

Komisja Doktorska Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku podaje do wiadomości, że dnia 10 lipca 2020 r., o godz. 12.00, w sali 50, ul. Arciszewskiego 22 a (Słupsk) odbędzie się  publiczna obrona pracy doktorskiej Mgr Grzegorza Sierockiego TYTUŁ ROZPRAWY: W głąb żydowskiego świata skazanego na Zagładę.,,Chleb rzucony umarłym”Bogdana Wojdowskiego oraz ,,Spowiedź ”Calka Perechodnika PROMOTOR: dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP   - Akademia Pomorska Słupsk RECENZENCI: dr hab. Dariusz Sikorski, prof. UG - Uniwersytet Gdański                          prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski - Uniwersytet w Białymstoku  

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах