Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 22.04.2021 - 23.04.2021
Дата размещения: 04.01.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Olsztyn
Целевые аудитории:
Независимые ученые, Доктора, Переводчики

Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI”.

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak zagadnienia przekładu literackiego, przekładu tekstów użytkowych i fachowych, przekładu audiowizualnego oraz nowoczesne instrumentarium w pracy tłumacza.

Z założenia konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter. W związku z tym zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i lingwistów, ale i literaturoznawców, kulturoznawców, a także reprezentantów innych dyscyplin humanistycznych. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. W związku z interdyscyplinarnością tych dziedzin, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

- studia nad teorią i praktyką przekładu tekstów literackich;

- metodologia tłumaczenia tekstów literackich;

- przekład literacki w perspektywie komunikacji międzykulturowej;

- przekład audiowizualny w kontekście komunikacji międzykulturowej;

- adaptacje filmowe utworów literackich jako system kodów;

- kody kulturowe w przekładzie;

- granice i wyzwania komunikacji w przekładzie;

- przekład specjalistyczny itd.

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Konferencja odbędzie się online na platformie Zoom. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Przedstawione artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji mogą zostać opublikowane w kolejnym tomie monografii z serii „Między słowami – między światami”.

Prosimy o zgłoszenie tematu wystąpienia do 14 marca 2021 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 21 marca 2021 roku.

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN. Opłatę konferencyjną należy uiścić do 31 marca 2020 roku na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM (przewodnicząca)

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Katarzyna Kodeniec (sekretarz)

dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska

dr Olga Letka-Spychała

Информация

Адрес:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Подача заявок для докладчиков до:
14.03.2021 00:00
Оплата:
200,00 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
4 января 2021; 10:56 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
4 января 2021; 10:56 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

11.02.2018

„Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, która odbędzie się 23-24 kwietnia 2018 r.

17.06.2016

Przestrzenie przekładu 2

Organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach   Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5 Komitet naukowy:

27.05.2016

Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Uniwersytet Gdański  Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Uniwersytet Gdański  Katedra Filologii Germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах