Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.02.2021 - 07.02.2021
Дата размещения: 03.01.2021

Konflikty, spory, waśnie / konferencja online

Начало событияВид события:
Конференция

Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które – niekiedy w sposób niezwykle ostry – antagonizują zbiorowości i jednostki. Te relacje, aczkolwiek niejednokrotnie stanowią zarzewie międzynarodowych incydentów, mają ogromny wpływ także na funkcjonowanie jednostek, ich dobrostan, umiejętność współistnienia w społeczności. Słusznie pisał Baudrillard, że „nasze życie […] toczy się w tego rodzaju bańce, w tej kryształowej kuli, w której zamknięto postacie zaludniające świat Hieronima Boscha”, a każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciasna staje się owa Baudrillardowska bańka, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby przekazy medialne i social media. Czy więc żyjemy w świecie ustawicznego skonfliktowania, jesteśmy uczestnikami lub widzami sporów i waśni? Jaki wpływ wywierają podobne zjawiska na jednostki i grupy? W jakim stopniu jesteśmy tylko widzami, a w jakim partycypujemy w incydentach, jesteśmy ich sprawcami lub ofiarami?  (informacja organizatorów)

źródło grafiki: strona internetowa konferencji

Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł nad zagadnieniami takimi jak m.in.:

 • język sporu, retoryka konfliktu;
 • konflikty polityczne;
 • konflikty lokalne, spory międzynarodowe;
 • konflikty militarne;
 • konflikty etniczne;
 • konflikty tożsamościowe;
 • konflikty religijne;
 • finanse i ekonomia;
 • spory prawne;
 • kultura a konflikt; artystyczne ujęcia sporów i skandali (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki plastyczne)
 • konflikty dawniej i dziś;
 • konflikt jako zagrożenie;
 • konflikty rodzinne i pokoleniowe;
 • media i media społecznościowe a konflikty (zjawiska w social mediach)
 • psychologiczne aspekty i podłoża konfliktów;
 • spory społeczne, ruchy społecznościowe, wolnościowe, emancypacyjne;
 • konflikty rodzinne i pokoleniowe;
 • media i media społecznościowe a konflikty (zjawiska w social mediach)
 • psychologiczne aspekty i podłoża konfliktów;
 • spory społeczne, ruchy społecznościowe, wolnościowe, emancypacyjne;
 • sprzeciw wobec władzy, władza a społeczeństwo;
 • sztuka a spory artystyczne, społeczne, prawa autorskie;
 • celebrytyzm;
 • antagonizmy;
 • skonfliktowanie jednostkowe;
 • historia – słynne spory, skandale, waśnie;
 • COVID19 – pandemia a konflikty;
 • edukacja wobec konfliktów; dydaktyka i pedagogika.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje tematyczne, w tym np. studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ksw.ekonferencja@gmail.com mija 24 stycznia 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://kswekonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Информация

Адрес:
wydarzenie online
Подача заявок для докладчиков до:
24.01.2021 12:00
Оплата:
150 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
3 января 2021; 19:34 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
3 января 2021; 19:34 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

03.10.2017

Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe) / konferencja

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie (w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72).

15.04.2020

Polityka / konferencja (UWAGA: zmiana terminu wydarzenia, obrady online)

Polityka jest dążeniem do udziału we władzy, wywieraniem wpływu między państwami, lub w obrębie państwa – grupami – tworzącymi państwo. Polityka stanowi swoistego rodzaju sztukę gry dyplomatycznej, propagandowej i wojskowej. To także stwarzanie społecznych i ekonomicznych warunków egzystencjalnych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb państwa i zbiorowości. (informacja organizatorów)

03.07.2018

Pomniki wychodzą na ulice. Premiera książki i debata

Łukasz Zaremba w książce „Obrazy wychodzą na ulice. Spory w polskiej kulturze wizualnej” wydanej w Serii wizualnej przez Wydawnictwo Bęc Zmiana oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, analizuje dominujący porządek wizualny, przygląda się konfliktom o obrazy: m.in. gestom usuwania pomników jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku i przyroście liczby pomników papieskich.

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах