Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.09.2021 - 14.09.2021
Дата размещения: 05.01.2021

Kongres Futurologiczny 2021

Начало событияВид события:
конгресс
Местность:
Kraków
Организаторы:

W dniach 12-14 września 2021 roku, rozpoczętego właśnie pod patronatem Stanisława Lema, odbędzie się ogólnopolska konferencja poświęcona fantastyce naukowej oraz futurologii, przygotowana pod nazwą „Kongres Futurologiczny 2021”. Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie i organizowane jest przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej w porozumieniu z przedstawicielem rodziny Stanisława Lema, Wojciechem Zemkiem oraz w kooperacji z Krakowskim Biurem Festiwalowym.

Partnerami medialnymi wydarzenia są: Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki, Fundacja Inicjatyw Strategicznych „Instrat”, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością oraz Silesia Film.

Konferencja podzielona zostanie na dwa bloki tematyczne: Blok Kultury oraz Blok Nauki. W ramach prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz spotkań, zaproszeni zostali do udziału w niej zarówno naukowcy różnych specjalizacji, szczególnie zajmujący się dziedzinami dotyczącymi rozwoju przyszłych technologii, jak i twórcy i odbiorcy kultury, odnoszący się w swej działalności do fantastyki naukowej – pisarze, literaturoznawcy, graficy, plastycy, a także autorzy oraz producenci gier.

Międzynarodowego wymiaru nada wydarzeniu zaproszenie gości zagranicznych, przede wszystkim dzięki współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie. Z inicjatywy i przy współpracy z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej w celebrację jubileuszu setnych urodzin wielkiego polskiego pisarza, humanisty, futurologa i twórcy science fiction włączona również została Europejska Agencja Kosmiczna.

PROGRAM KONGRESU>>

GOŚCIE KONGRESU>>

ZAANGAŻOWANIE >>

KONTAKT>>

Информация

Дата размещения:
5 января 2021; 16:51 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
2 сентября 2021; 14:27 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

27.05.2015

Polska fantastyka najnowsza... spadkobiercy Jerzego Żuławskiego i Stanisława Lema?

Konferencja jest poświęcona dyskusji dotyczącej najnowszej polskiej fantastyki. Punktem odniesienia chcielibyśmy uczynić pisarski, w tym i filozoficzny, dorobek Żuławskiego i Lema. Warto, naszym zdaniem, stawiać pytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób współcześni pisarze uprawiający fantastykę (fantastykę naukową, fantastykę grozy i fantasy) sięgają po wzory literackie i intelektualne, obecne w pisarstwie polskich nestorów tej konwencji. Zapraszając do dyskusji nad żywotnością ważnej w polskiej literaturze tradycji, związanej z fantastyką naukową autorstwa Żuławskiego i Lema, nie chcemy zamykać Państwa głosów na sprawy również pośrednio związane z tak ujętym tematem konferencji, ale ważne – zdaniem Państwa – dla rodzimej twórczości fantastycznej.

31.03.2021

Polska proza fantastyczna XX i XXI wieku

Redakcja "Bibliotekarza Podlaskiego" zaprasza do do współtworzenia numeru tematycznego 2/2021 „Bibliotekarza Podlaskiego”: Polska proza fantastyczna XX/XXI w. 

12.02.2021

Zaproszenie do publikacji w „Pracach Literaturoznawczych”: Twórczość Stanisława Lema i jej konteksty kulturowe

27 listopada 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polski ustanowił patronów 2021 roku. Wśród nich znalazł się Stanisław Lem. Jako redakcja naukowego periodyku, poświęconego literaturze i kulturze od czasów najdawniejszych do współczesności, chcielibyśmy przyłączyć się do udziału w obchodach Roku Stanisława Lema, i zaprosić do publikacji w „Pracach Literaturoznawczych”, istniejących przy Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod hasłem: Twórczość Stanisława Lema i jej konteksty kulturowe.

11.03.2018

Fantastyczne tryumfy wyobraźni

Fantastyka z racji swej ogromnej siły oddziaływania odbiorczego poddawana jest systematycznej rewizji ze strony najróżniejszych środowisk – naukowych, krytycznoliterackich, publicystycznych i fanowskich – przez co, wbrew pozorom, coraz trudniej o kompleksowe i komplementarne ujęcie wszystkich jej przejawów. O fantastyce myślimy zarówno w wypadku Lais Marie de France, malarstwa Zdzisława Beksińskiego, “mityzujących rzeczywistość” opowiadań Brunona Schulza i Gormenghastu Mervyna Peake’a, komiksów noir o Batmanie, futurologicznych parabol Stanisława Lema, muzyki Daft Punku i Percivala, quasi-historycznych powieści Guya Gavriela Kaya, meksykańskiego Día de Muertos czy postmodernistycznej prozy Grahama Chapmana, Grega Egana lub Jacka Dukaja. Obecny consensus ma dość płynny i niejednoznaczny charakter: dzielimy fantastykę wpierw podług mediów, a potem pewnych konwencji estetycznych, trudząc się nad rozróżnieniem steampunku od gaslamp fantasy, podczas gdy równocześnie dalej problemem pozostaje granica pomiędzy fantastycznością jakiegoś motywu lub zabiegu narracyjnego a fantastyką jako taką: fabułotwórczą, gatunkotwórczą i światotwórczą. Z tego też względu organizatorzy konferencji Fantastyczne tryumfy wyobraźni zachęcać będą do podjęcia namysłu nad fantastyką i fantastycznością sensu largo – w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych nurtów fantasy, science fiction i horroru.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах