Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 16.04.2019 g.15:45
Дата размещения: 02.04.2019

KONKURS RECYTATORSKI 2019

Начало событияВид события:
Соревнование
Местность:
Olsztyn

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie oraz Naukowe Koło Teatralne „Salve Verbum” zapraszają na kolejną edycję konkursu recytatorskiego.

KONKURS RECYTATORSKI

16 kwietnia 2019 roku, godz. 15.45

Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie

Aula Teatralna im. prof. Bohdana Głuszczaka

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na facebooku: KONKURS RECYTATORSKI.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na e-mail: recytujemy2019@wp.pl

W przerwie obrad jury studenci Aktorskiego Studium im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie zaprezentują fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Информация

Адрес:
Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах