Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 23.11.2020 g.09:00 - 24.11.2020 g.18:00
Дата размещения: 04.06.2020

Lektury twórców słowa i obrazu (inspiracje, implikacje, interferencje)

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków

Konferencja inicjuje cykl komparatystycznych spotkań naukowych, dla których podstawą będzie teoria i antropologia literatury w zakresie wieloaspektowej refleksji inter/trans-tekstualności, inter/trans-medialności (i zasadności takich ujęć) oraz hermeneutycznego pola odniesień. Problematyka wystąpień będzie koncentrować się na zagadnieniach wpływu doświadczeń kulturowo-literackich na autora w kontekście możliwości i ograniczeń twórczych, na czynnikach stanowiących katalizatory i inhibitory aktu tworzenia, postawach odrzucenia tradycji bądź jej akceptacji, wielopoziomowych relacjach intertekstualnych, transferach/interferencjach wzorów kulturowych, idei i estetyk, zjawiskach wpływu personalnego, negatywnych i pozytywnych odczytaniach tekstowych.

KATEDRA TEORII I ANTROPOLOGII LITERATURY
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO

W KRAKOWIE

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

 

Lektury twórców słowa i obrazu

(inspiracje, implikacje, interferencje)

 

która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2020 roku. Obrady będą się toczyć w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. zagadnienia związane z wpływem doświadczeń kulturowo-literackich na autora w kontekście możliwości i ograniczeń twórczych, jak też problematykę wielopoziomowych relacji intertekstualnych oraz różnorodnych transferów/interferencji wzorów kulturowych, idei i estetyk. Proponujemy m.in. namysł nad następującymi zagadnieniami:

  • obecność „(prze)czytanego” w „przedstawianym” (za pomocą słowa lub obrazu)
  • utwory literackie (całości i fragmenty) w strukturach utworów literackich i dzieł sztuk wizualnych (aspekty semantyczne, kompozycyjne, wizualne)
  • sposoby uobecniania wcześniejszych dzieł pisanych w późniejszej twórczości pisarzy, poetów, malarzy, artystów-fotografików
  • pre-teksty, palimpsesty, powinowactwa
  • przytłaczające czy wyzwalające dziedzictwo: prekursorzy, „martwi poeci” (Bloom), „wielkoludy” (Norwid)
  • style lektury i ich przełożenie na twórczość własną znanych i mniej znanych autorów
  • style odbioru literatury (m.in. krytyczny, afektywny) i ich ślady w twórczości artystycznej
  • refleksja nad aktualnością i kierunkami rozwoju teorii związanych z odziaływaniem i twórczym wpływem (koncepcje M. Bachtina, H. Blooma, L. Hutcheon i innych).

Konferencją naukową pragniemy także upamiętnić osobę i dorobek naukowy naszego Kolegi, Marka Karwali, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego. Mile widziane będą odniesienia i komentarze do prac badacza, zwłaszcza jego studiów nad literaturą i malarstwem.

Na zgłoszenia (z podaniem tematu wystąpienia, afiliacji oraz z abstraktem do 600 znaków ze spacjami) oczekujemy do 15 października 2020 roku pod adresem: teoria.i.antropologia@gmail.com

Po akceptacji zgłoszenia prześlemy dalsze informacje organizacyjne. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Publikacja artykułów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, nastąpi w punktowanym czasopiśmie.

dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP /kierownik Katedry Teorii i Antropologii Literatury/

dr hab. Janusz Waligóra /koordynator konferencji/

dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UP

dr Jakub Knap

dr Arkadiusz S. Mastalski

Информация

Адрес:
Kraków, ul. Podchorążych 2
Подача заявок для докладчиков до:
15.10.2020 12:00
Подача заявок для участников до:
15.10.2020 12:00
Оплата:
350

Смотреть также

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

26.01.2020

Dr Tomasz Jelonek: Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach / wykład

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 4 lutego 2020 r. o godz. 18.15 w budynku Wydziału Polonistyki UJ.

06.11.2019

Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w konferencji naukowej "Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku", która odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 października 2020 r.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах