Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 17.05.2019 - 18.05.2019
Дата размещения: 14.12.2018

Ludyczność w (glotto)dydaktyce

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Łódź
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты

Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, organizuje w dniach  17–18 maja 2019 roku jubileuszową międzynarodową konferencję studencko-doktorancką zatytułowaną: LUDYCZNOŚĆ W (GLOTTO)DYDAKTYCE.

Poprzednie konferencje organizowane przez Koło Naukowe Glottodydaktyków zakończyły się sukcesem, a prezentowane referaty zostały wydane w recenzowanych tomach pokonferencyjnych.

W maju 2019 roku Koło Naukowe Glottodydaktyków obchodzi jubileusz. Mija bowiem 10 lat od założenia Koła, co czyni konferencję doskonałą okazją do wspólnego świętowania. W związku z tym na piątkowy wieczór zaplanowano atrakcję, która nie tylko zintegruje
uczestników, lecz także pozwoli uczcić tę wyjątkową rocznicę. Założeniem konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów kierunków filologicznych oraz neofilologicznych, badaczy języka, kultury, literatury. Zapraszamy glottodydaktyków zajmujących
się nauczaniem języków obcych (szczególnie języka polskiego jako obcego/drugiego) oraz dydaktyków języka ojczystego.
Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów ludyczności wykorzystywanej w trakcie procesu nauczania. Referaty dotyczyć mogą zarówno kwestii teoretycznych – odnoszących się do metodyki nauczania, zagadnień kulturoznawczych oraz językoznawczych, jak i do praktycznego wykorzystania elementów ludycznych w pracy dydaktycznej.

Tematy mogą obejmować m.in. zagadnienia z zakresu:

  • wykorzystania strategii ludycznej w nauczaniu języków;
  • poszczególnych technik ludycznych w dydaktyce;
  • miejsca gier we współczesnej kulturze oraz w nauczaniu/uczeniu się;
  • różnych aspektów ludyczności;
  • sposobów adaptacji piosenek, filmów i seriali na potrzeby lekcji;
  • pracy z wykorzystaniem technik ludycznych w grupach zróżnicowanych wiekowo i kulturowo.

Wymienione zagadnienia to jedynie ogólne propozycje, chętnie przyjrzymy się także innym tematom zaproponowanym przez Państwa.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz tematu wystąpienia, które może mieć formę:
a) referatu (czas wystąpienia – 15 minut);
b) posteru (czas wystąpienia będzie zależny od liczby zgłoszeń);
c) warsztatów (czas prowadzenia 30–45 minut)
Uczestnicy zagraniczni mogą wygłosić swój referat online, korzystając z komunikatora internetowego Skype. Zachęcamy do udziału w konferencji oraz w dyskusji i warsztatach.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń wraz z formularzem do 21 stycznia 2019 roku na adres: kng.konf@gmail.com
Formularz do pobrania na stronie internetowej Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej w zakładce Konferencje oraz Koło Naukowe.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, atrakcji pierwszego dnia, przerw na kawę, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) to:

  • 150 zł dla uczestników z referatami oraz dla osób prowadzących warsztaty;
  • 100 zł dla korzystających z możliwości wystąpienia online i autorów posterów.

(Postery nie będą drukowane. W przypadku chęci przekształcenia plakatu w referat koszt uczestnictwa to 150 zł, a decyzja musi zostać podjęta w momencie dokonywania wpłaty.)

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Komitet naukowy:
dr hab. Edyta Pałuszyńska
dr Michalina Biernacka

Sekretarze konferencji:
mgr Paulina Kaźmierczak
mgr Agnieszka Banach
Małgorzata Syrek

Информация

Адрес:
ul. Pomorska 171/173, Łódź
Подача заявок для докладчиков до:
21.01.2019
Оплата:
150 lub 100 zł

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах