Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 28.11.2019 - 29.11.2019
Дата размещения: 12.11.2019

Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Poznań

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu zapraszają na konferencję "Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce".

Pojęcie autotematyzmu zostało wprowadzone do polskiej nauki przez Artura Sandauera w połowie dwudziestego stulecia. Badania nad metarefleksją były niezwykle popularne dzięki paradygmatowi strukturalno-semiotycznemu, jednak wraz z jego wyczerpaniem popadły w swoiste zapomnienie. Humanistyka polska od kilku dziesięcioleci właściwie milczy na ten temat, choć problematyka autotematyzmu jest wyraźnie obecna i niezwykle ważna w najnowszej twórczości literackiej. Kategoria ta pozornie tylko nie przystaje do projektu ponowoczesnego oraz współczesnych języków teorii i filozofii: jej nieobecność w nauce zdaje się wynikać raczej z braku efektywnych środków opisu, niż z wyczerpania tematu czy niedoboru reprezentacji artystycznej. O powinnościach i charakterze sztuki, koncepcji postmodernistycznego podmiotu (także podmiotu tworzącego, czyli autora), statusie ontologicznym literatury czy jej szansach działania w świecie zewnętrznym piszą najpopularniejsi i najważniejsi twórcy i twórczynie ostatnich lat. Rezygnują oni jednak z modernistycznych przekonań na temat autonomii czy konstruktywizmu utworów, których znaczenia nie wyczerpują się w opisie strukturalnym czy semiotycznym. Współczesna literatura podejmuje problem autotematyzmu sztuki w zupełnie odmiennych kontekstach, łącząc metarefleksję z projektem ponowoczesnym, ekokrytyką, neolingwizmem czy cybernetyką, umożliwiając tym samym omawianie zagadnienia za pomocą różnych języków współczesnych metodologii, takich jak chociażby dekonstrukcja czy performatyka.

 Proponujemy zagadnienia takie jak:

  •  nowe metodologie humanistyczne wobec problemu metarefleksji,
  •  autotematyzm w ujęciu strukturalnym i semiotycznym – nowe perspektywy,
  •  wątki metarefleksyjne w twórczości konkretnych autorów i autorek,
  •  filozoficzne, polityczne i kulturowe konteksty autotematyzmu,
  •  polskie badania nad metarefleksją w perspektywie porównawczej,
  •  autotematyzm literacki a autotematyzm innych sztuk.

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej.

Komitet organizacyjny
prof. UAM dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kwiatkowska
mgr Agnieszka Waligóra

Konferencja odbędzie się w dniach 28-28 listopada br. w Salonie Mickiewicza pod Kopułą.

Konferencja finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2018-2022, jako projekt badawczy w ramach programu Diamentowy Grant nr DI2017/008947: „Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po roku 1989”.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Ключевые слова:

Смотреть также

25.11.2019

Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Koło Teoretyków Literatury Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej "Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej", która odbędzie się 3-4 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

10.09.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki, fashion studies czy performance. (z ogłoszenia Organizatorów)

04.01.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza do udziału w konferencji "Język polski - między tradycją a współczesnością", która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Konferencja jest organizowana dla uczczenia stulecia Towarzystwa oraz ukazania się setnego rocznika czasopisma "Język Polski".

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах