Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 05.09.2020 - 06.09.2020
Дата размещения: 06.07.2020

Pogranicza, peryferie, marginesy / Ogólnopolska konferencja naukowa online

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:

Powiada się, że nie istnieją kwestie jednoznacznie białe lub czarne, a rzeczywistość składa się z rozmaitych odcieni szarości. Owe „szarości” dotyczą wszelako wielu dziedzin, a sformułowania takie, jak „peryferia” czy „marginalność” oznaczają bardzo często coś znacznie pojemniejszego, mogąc odnosić się do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. (informacja Organizatorów)

Warto więc naukowo przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. Dlatego organizatorów konferencji interesować będą tematy dotyczące m.in.:

 • kultura wysoka a popkultura;
 • przenikanie się, pogranicza i korespondencje sztuk;
 • kultura niszowa, kultura wykluczana, awangardy;
 • pogranicza estetyczne, dyskursy kiczu etc.;
 • kultury przeszłe, zapomniane cywilizacje;
 • historyczne pogranicza kultur;
 • zderzenia kulturowe;
 • peryferie, pogranicza i marginesy a społeczeństwo;
 • media i social media;
 • konteksty etyczne;
 • obyczajowość – dawniej i obecnie;
 • dyskursy polityczne;
 • geopolityka;
 • zjawiska psychologiczne;
 • zjawiska społeczne;
 • mniejszości etniczne i narodowe;
 • obcość i wykluczenie;
 • lokalność – globalność;
 • tożsamość;
 • marginalizacja ze względu na płeć, pochodzenie etc.;
 • granice cielesności;
 • granice prawa i bezprawia;
 • konteksty religijne;
 • konteksty ekonomiczne;
 • technologia;
 • szare strefy.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ppm.konferencja@gmail.com mija 17 sierpnia 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://pograniczaperyferiakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
17.08.2020
Подача заявок для участников до:
17.08.2020
Оплата:
140 zł
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах