Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.11.2022
Дата размещения: 15.10.2022

Represja, zemsta, odwet

Начало событияВид события:
Конференция

Żyjemy w bardzo skonfliktowanym, pełnym świecie napięć i konfliktów, które oddziałują nie tylko lokalnie, ale i globalnie. Także jednostki wdając się w konflikt, pragną wziąć odwet. Historia natomiast doskonale pamięta o sporach, które prowadziły do spirali zemsty czy rewanżu. Nawet w języku potocznym sporo się jest wyrażeń dotyczących zemsty, a ta zresztą jest inspiracją dla mnóstwa tekstów kultury. Media i social media także pełne są małych i większych represji. Natomiast świat zna doskonale konflikty czy spory, które zwieńczył koszmar zbrodni. 

fragment strony głównej wydarzenia

Z tego względu warto więc uważniej przyjrzeć się temu zjawisku. Organizatorzy konferencji proponują więc naukowy namysł nad zagadnieniami takimi jak m.in.:

 • język zemsty, retoryka konfliktu;
 • media i social media;
 • zemsta jako wielki temat kultury;
 • represja, rewanż –  artystyczne ujęcia (literatura, film, serial, opera mydlana, gry wideo, sztuki plastyczne);
 • sport;
 • historia;
 • zemsty polityczne;
 • konflikty lokalne, spory międzynarodowe;
 • konflikty zbrojne, wojna;
 • etniczne spory i ich konsekwencje;
 • terroryzm;
 • represje – historia i współczesność
 • konflikty religijne;
 • spory prawne;
 • zemsty rodzinne i pokoleniowe;
 • psychologiczne aspekty i podłoża odwety, zemsty, rewanżu;
 • władza a społeczeństwo;
 • sztuka a odwety artystyczne, społeczne, prawa autorskie;
 • antagonizmy;
 • edukacja wobec konfliktów, sporów i  rewanżu; dydaktyka i pedagogika.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ozr.ekonferencja@gmail.com mija 6 listopada 2022 r. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 180 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejRepresja, zemsta, odwet – online 20 listopada 2022 (wordpress.com).

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Информация

Адрес:
online
Подача заявок для докладчиков до:
06.11.2022
Оплата:
180 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
15 октября 2022; 18:36 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
15 октября 2022; 18:36 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

03.01.2021

Konflikty, spory, waśnie / konferencja online

Rzeczywistość przepełniona jest konfliktami, sporami, niesnaskami, nieporozumieniami – określić ją można jako swoistą sieć skomplikowanych zjawisk, które – niekiedy w sposób niezwykle ostry – antagonizują zbiorowości i jednostki. Te relacje, aczkolwiek niejednokrotnie stanowią zarzewie międzynarodowych incydentów, mają ogromny wpływ także na funkcjonowanie jednostek, ich dobrostan, umiejętność współistnienia w społeczności. Słusznie pisał Baudrillard, że „nasze życie […] toczy się w tego rodzaju bańce, w tej kryształowej kuli, w której zamknięto postacie zaludniające świat Hieronima Boscha”, a każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ciasna staje się owa Baudrillardowska bańka, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby przekazy medialne i social media. Czy więc żyjemy w świecie ustawicznego skonfliktowania, jesteśmy uczestnikami lub widzami sporów i waśni? Jaki wpływ wywierają podobne zjawiska na jednostki i grupy? W jakim stopniu jesteśmy tylko widzami, a w jakim partycypujemy w incydentach, jesteśmy ich sprawcami lub ofiarami?  (informacja organizatorów)

03.10.2017

Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe) / konferencja

Wydział „Artes Liberales” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)”. Konferencja odbędzie się w dniach 10–11 października 2017 roku w Warszawie (w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72).

06.11.2017

Autorzy naszych lektur na nowo odczytani

Konferencja "Autorzy naszych lektur na nowo odczytani" jest organizowana przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie,  Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa  US oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczyucieli.

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах