Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 25.05.2017 g.09:00 - 26.05.2017 g.18:00
Дата размещения: 11.01.2017

Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizuje w dniu 25-26 maja 2017 r. ogólnopolską konferencję naukową pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska – Roberta Biedronia, pt.: Sacrum kobiet w polskim opisopisopis kulturowym.


Literatura polska – zarówno ta dawna, jak i współczesna – stale powraca do motywu sacrum i duchowości. Wydawałoby się, że kwestia owa jest na tyle uniwersalna i głęboka, że problematyka literackiej reprezentacji płci to sprawa drugorzędne. A jednak to złudzenie, które czasami jest głęboko skryte pod kolejnymi warstwami normy, obyczaju czy języka. Okazuje się, że sacrum doświadczane i sacrum opisywane jest zależne od płci wyrażającego je podmiotu. Inaczej zatem swoje duchowe przeżycia wyrażają kobiety, inaczej mężczyźni…

Zamierzamy zająć się przede wszystkim wyrażaniem sacrum przez kobiety używające języka polskiego. To bardzo rozległa i długa tradycja, od średniowiecza związana z chrześcijaństwem, najczęściej w jego monastycznej formie. Chcemy jednak zająć się nie tylko tekstami mistyczek, ale również obrazami literackimi, figurami na wskroś fikcyjnymi, które powstawały i wciąż powstają w polskojęzycznej poezji, prozie i dramacie. Szczególnie interesują nas współczesne ekspresje kobiecego opisu sacrum, ponieważ z jednej strony rozwijają tradycję katolicką, z drugiej zaś wychylają się ku nurtom duchowości alternatywnej czy prywatnej. Choć podkreślamy perspektywę polską, dopuszczamy do wypowiedzi głosy badaczy ukazujących zjawiska zachodzące poza kręgiem polskojęzycznym.


Na konferencji pragniemy zgromadzić literaturoznawców z różnych ośrodków akademickich w Polsce – zarówno doświadczonych literaturoznawców, jak i młodych pracowników nauki – aby poruszyć problematykę, która nie ma podmiotu/przedmiotu badań stygmatyzować czy intelektualnie zawłaszczać, lecz wywołać możliwie wielostronny opis fenomenu.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
28.02.2017 19:00

Смотреть также

15.11.2017

Spotkanie literackie „…u Marii Dąbrowskiej” i promocja książki „Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości”

14 grudnia br. o godz. 17:00 Instytut Polonistyki naszej Uczelni zaprasza w ramach cyklicznych spotkań literackich „…u Marii Dąbrowskiej” na promocję książki „Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości” pod redakcją Daniela Kalinowskiego.

11.02.2018

Sacrum prywatne w medium literatury

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizuje w dniu 17-18 maja 2018 r. ogólnopolską konferencję naukową pt. Sacrum prywatne w medium literatury.

26.04.2015

Sacrum sekularne? Ponowoczesna ekspresja duchowości

 

13.10.2015

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu: Conditio humana i jej przejawy we współczesnej literaturze i kulturze. Tegoroczna edycja: Sacrum w ponowoczesnym świecie

Kategoria sacrum od dłuższego czasu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko teologów, ale również badaczy i teoretyków literatury. Analiza wątków sakralnych obecnych w literaturze i kulturze, które bywają związane z motywami biblijnymi, stanowi istotny dorobek polskiego literaturoznawstwa. Problematyka sacrum stanowi niezwykle szerokie pole do badań. Pojemność samego terminu, w tym jego religioznawcza proweniencja, pozwala na wykorzystanie w analizach wielu metodologii i strategii. Ponieważ sacrum funkcjonuje na różnych poziomach kultury - począwszy od tekstów w rodzaju Biblii, poprzez mitologiczne wątki folklorystyczne i obrzędowe, a skończywszy w ostatnim czasie na post-i transhumanistycznych ujęciach ponowoczesnej duchowości - jego badanie w sposób zdecydowany wykracza poza ramy analizy samego tekstu.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах