Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 06.03.2019 - 07.03.2019
Дата размещения: 09.09.2018

Ślady sentymentalizmu. Tracce di sentimentalismo / konferencja z cyklu: Nawroty. Ślady obecności. Ricorenze. Tracce di presenza

Universita degli studi di Napoli „L'Orientale", Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego zapraszają na międzynarodową konferencję naukową z cyklu "Nawroty. Ślady obecności. Ricorenze. Tracce di presenza" pod tytułem: "Ślady sentymentalizmu. Tracce di sentimentalismo".

Tyłuł Nawroty. Ślady obecności odwołuje się do zaproponowanej przez prof. Andrzeja Dąbrówkę kategorii „nawrotu", odnoszącej się do figur trwania czy uobecniania się przeszłości w kulturze danego czasu, gdy pewne tendencje estetyczne, idee, koncepcje kulturowe w postaci tematów czy toposów zostają odnowione po długim czasie nieobecności.

Konferencja będzie dotyczyć nawrotów sentymentalizmu w kulturze i literaturze, dawnych i współczesnych, świadomych i nieświadomych, w kulturze wysokiej i popularnej, polskiej i światowej. Organizatorów interesują wszelkie sytuacje odnowy, restytucji, rewokacji dawności w kulturach późniejszych, w ujęciu komparatystycznym, w zestawieniu głosów różnych kultur, języków, narodów.

Skład komitetu organizacyjnego:
prof. dr Andrea De Carlo
prof. dr hab. Adam Regiewicz
prof. dr hab. Dariusz Rott
dr hab. prof. UJD Artur Żywiołek
dr hab. Andrzej Borkowski
dr hab. Barbara Szargot
dr hab. Maciej Szargot

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: nawroty@ujd.edu.pl do 15 września 2018 roku. O przyjęciu zgłoszenia decyduje komitet organizacyjny. Tekstu referatów przyjmowane będą do 15 grudnia 2018 r.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
15.09.2018
Оплата:
1000 zł (przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji)
Дата размещения:
9 сентября 2018; 18:43 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
26 сентября 2018; 13:15 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах