Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 11.12.2020 - 11.02.2021
Дата размещения: 01.11.2020

Tożsamość nasza powszednia – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
London
Целевые аудитории:
Независимые ученые, Доктора, Другие

Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie wraz z Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zapraszają do zgłaszania propozycji wystapień konferencyjnych.
Głównym zamierzeniem Międzynarodowej Konferencji  Online – Tożsamość nasza powszednia jest zapoznanie się z różnorodnymi perspektywami widzenia  problematyki tożsamościowej  (w tym “tożsamości mobilnych”, wielokulturowych) w kontekście ujęcia interdyscyplinarnego. Włączając optykę mniejszości narodowych, zostanie dodatkowo zaakcentowany wymiar  pracy empirycznej i teoretycznej nad sposobami wyrażania tożsamości w życiu codziennym emigracji.

Jarosław Solecki, Polish University Abroad in London, Contemporary Literary and Artistic Culture Unit in the Institute of European Culture (PUNO)

Wychodząc naprzeciw trudnościom topografizacji zagadnienia “tożsamości”, organizatorzy spotkania podzielili je na 5 umownych paneli tematycznych, zapraszając do uczestnictwa w konferencji reprezentantów różnych dyscyplin.

Panele konferencyjne:

1. Tożsamość wyrażona przez akt twórczy
2. Tożsamość osobista
3. Tożsamość  (nie) heteronormatywna
4. Tożsamość zbiorowa
5. Tożsamość  wielokulturowa

Organizatorzy konferencji przyjmować będą propozycje wystąpień mieszczących się w obrębie ogłoszonych paneli za pośrednictwem formularza. Zgłoszenie można wysyłać tylko do jednego panelu. Więcej informacji  na temat danego panelu na stronie www: https://clacu.puno.edu.pl/conference-our-everyday-identity

Wyodrębnione panele odpowiadają dodatkowo 5 perspektywom twórczym podjętym przez artystów z Instytutu Malarstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: w języku polskim
Submission Form: English

Konferencja "Our Everyday Identity" oraz wirtualna wystawa “Images of Identity” (11.12.2020-11.02.2021 – 3D Blue Point Art Gallery PUNO London) są częścią interdyscyplinarnego projektu badawczego: The Question of “Identity” in an Interdisciplinary Approach 2020/2021. Projekt realizowany jest we współpracy Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie z Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Narodowej w Krakowie.

Rada Naukowa Konferencji 

Prof. dr hab. Halina Taborska, PUNO
Dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela, prof. UP
Prof. dr Grażyna Czubińska, PUNO
Dr hab. Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, PUNO
Dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
Dr Justyna Gorzkowicz, PUNO
Dr Eliza Kącka, PUNO

Komitet Organizacyjny 

Prof. Grażyna Czubińska, PUNO
Dr Justyna Gorzkowicz, PUNO
Dr Teresa Naidoo, PUNO
Dr Krzysztof Gil, UP
Mgr Jarosław Solecki, PUNO
Mgr Juan Valencia, PUNO
Mgr Adrian Ligęza, PUNO
Sekretarz Konferencji / Secretary of the Conference: Mgr Urszula Walczak, PUNO

→ Języki konferencyjne: polski i angielski 
→ Czas wystapienia: 20 minut

Konferencja kierowana jest do środowiska artystycznego oraz badaczy związanych z naukami społecznymi, socjologią, kulturoznawstwem, naukami o sztuce, filozofią, pedagogiką, psychologią, politologią, literaturoznawstwem oraz pozostałymi naukami humanistycznymi oraz społecznymi. Do udziału zachęcamy:

  • artystki i artystów,
  • doktorantki i doktorantów,
  • pracownice i pracowników naukowych,
  • jak także osoby spoza środowiska akademickiego.

→ Informacje organizacyjne, opłaty

Abstrakty w języku polskim i angielskim wraz z kartą rejestracyjną prosimy nadesłać do dnia 18 listopada br.
Adres e-mail: konferencja@puno.edu.pl
z dopiskiem „TOŻSAMOŚĆ”
Ilość zgłoszeń ograniczona.

Kalendarium:
18.11.2020 – ostateczny termin przesłania wypełnionej karty zgłoszeniowej
22.11.2020 – ostateczny termin akceptacji lub odrzucenia zgłoszenia
25.11.2020 – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
04.12.2020 – ogłoszenie programu konferencji
12-13.12.2020 – konferencja
Styczeń-Marzec 2021 – informacje o publikacji

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: w języku polskim

Opłaty:
Koszt udziału – opłata pokrywa koszty administracyjne, materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

  • czynny – £60
  • bierny jest bezpłatny
  • w wypadku publikacji artykułu w recenzowanej monografii lub czasopiśmie naukowym – opłata dodatkowa – £50 (publikacja po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Wpłat należy dokonywać na konto:
Polish University Abroad
Account Number: 60747025
Sort Code: 20-35-90
Przelewy spoza UK / Transfers from outside the UK:  
Iban: GB32BARC20359060747025
SWIFTBIC: BARCGB22
Z dopiskiem “Tożsamość”

Wpłaty można dokonywać dopiero po akceptacji zgłoszenia. W przypadku nieobecności uczestnika na konferencji, nieterminowego złożenia artykułu lub odrzucenia artykułu w procedurze recenzyjnej opłata nie będzie zwracana.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
18.11.2020
Оплата:
£60
Автор:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

Дата размещения:
1 ноября 2020; 14:11 (Justyna Gorzkowicz)
Дата правки:
6 ноября 2020; 14:10 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

01.12.2020

Tożsamość nasza powszednia / Międzynarodowa Konferencja

Instytut Kultury Europejskiej oraz Wydział Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie wraz z Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na międzynarodową interdyscyplinarną konfrencję

23.12.2019

Varieties of Meaning and Content / The third "Context, Cognition and Communication"

The third Context, Cognition and Communication Conference will be hosted by the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The main theme of the conference is "Varieties of Meaning and Content".

19.11.2017

XXVIII Scientific Readings / International Scientific Conference

The annual international conference “Scientific Readings” organized by the Faculty of Humanities (FH) of Daugavpils University (DU) is a big research event that represents the major spheres of the humanities, research subjects, methodologies, and interdisciplinary innovations at the faculty.

04.09.2019

Fourth International Communication Styles Conference

Communication Styles conference is the fourth in the series of biannual conferences which were initiated in 2013 and took place in Krosno in Poland. So far  the conferences have a publication record with a collection of articles entitled Culture’s Software: Communication Styles (Cambridge Scholars 2015), a special issue of the Styles of Communication journal (9:1; 2017) and an issue of Tertium Linguistic Journal (3.1; 2018).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах