Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.04.2016 g.09:00 - 19.04.2016 g.18:00
Дата размещения: 17.01.2016

Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Słupsk
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые

Konferencja Wernakularyzm i neowernakularyzm w sztuce, literaturze i myśli o sztuce poświęcona będzie:

  • sztuce wernakularnej (ludowej, regionalnej, nieprofesjonalnej), obejmującej budownictwo, zdobnictwo, rzemiosło, język i literaturę, muzykę, taniec, stroje;
  • historii odkrywania i badania sztuki wernakularnej przez tworcow kultury „wysokiej”i zajmujących się nią badaczy;
  • sztuce neowernakularnej, tj. sztuce „wysokiej” i „popularnej” inspirowanej sztuką wernakularaną;
  • przekonaniom towarzyszącym sztuce wernakularnej i neowernakularnej.

Obrady będą trwać dwa dni, w Ustce (1. dzień) oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku (dzień 2.). Szczegółowy plan obrad zostanie ustalony po terminie nadsyłania zgłoszeń (28 lutego), w zależności od liczby uczestników i tematów.

 

Skład Rady Programowej konferencji:

  • dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP (Akademia Pomorska), dr hab. Jakub Szczepański, prof. PG (Politechnika Gdańska),
  • dr hab. Jozef Tarnowski (Uniwersytet Gdański),
  • dr arch. Piotr Winskowski (Politechnika Krakowska).

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
27.02.2016 23:00
Подача заявок для участников до:
28.02.2016 19:00

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах