Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 01.06.2016 g.09:00 - 03.06.2016 g.13:30
Дата размещения: 11.11.2015

Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze, języku, kulturze i sztuce

Начало событияВид события:
Конференция
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Другие

Uprzejmie zapraszamy na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową: Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze, języku, kulturze, sztuce.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 1–3 czerwca 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. 
 
Celem konferencji będzie poszerzenie i pogłębienie refleksji nad zjawiskami społecznymi, kulturowymi, politycznymi, językowymi oraz artystycznymi kreującymi obraz dziecka dawniej i dziś. 
 
Informujemy również, iż niniejsza konferencja ma charakter cykliczny. W latach poprzednich dyskutowaliśmy nad różnymi aspektami związanymi z rolami społecznymi pełnionymi przez kobiety współcześnie i w przeszłości. W latach następnych planujemy konferencje poświęcone podobnym zagadnieniom dotyczącym np. rodziny.
 
W kręgu poruszanych problemów proponujemy następujące zagadnienia:
  • obrazy dziecka w sztuce (muzyka, teatr, przedstawienia ikonograficzne) dawniej a //i dziś;
  • językowe kreacje dzieci w literaturze;
  • kształtowanie polskiej świadomości narodowej u dzieci;
  • udział dzieci w kształtowaniu polskiej kultury, sztuki i nauki;
  • aspekty duchowe, psychiczne, fizyczne związane z życiem dziecka. 
 
Chcemy, by konferencja była okazją do zaprezentowania różnych analiz badawczych, spostrzeżeń i refleksji oraz stworzyła warunki do dyskusji nad przedstawianymi zagadnieniami. 
 
Opłata konferencyjna (około 480 zł) obejmuje wyżywienie (w tym uroczystą kolację), dwa noclegi 01/02 i 02/03 czerwca oraz publikację w recenzowanej monografii. 
 
Na zgłoszenia oraz tytuły referatów czekamy do 1 marca 2016 r.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
31.03.2016 21:00
Подача заявок для участников до:
31.03.2016 21:30
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах