Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события:
Дата размещения: 21.05.2018

Zaproszenie do współpracy z czasopismem „Guliwer”

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Педагоги, Доктора

Redakcja czasopisma o książkach dla dzieci „Guliwer” zaprasza do nadsyłania artykułów związanych z szeroko rozumianym patriotyzmem, niepodległością i historią w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Tematyka numeru jest związana z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Redakcja zachęca do refleksji nad tym, w jaki sposób wśród dzieci i młodzieży kultywuje się historię, tradycję, obyczajowość. Szczególnie mile widziane będą teksty poświęcone takim zagadnieniom jak:

  • rola Katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy i współczesnych tekstów literackich w budowaniu tożsamości młodych Polaków;
  • rola lektur w kształtowania postaw obywatelskich;
  • dbałość o poczucie dumy narodowej i krzewienie patriotyzmu.

Cenne będą też artykuły o współczesnych książkach historycznych dla dzieci oraz przywracaniu pamięci o bohaterach i ich heroicznych czynach w lekturach dla najmłodszych.

Planowany jest artykuł poświęcony Irenie Sendlerowej jako bohaterce książek dla najmłodszych (m.in. najnowsze Listy w butelce), a także tematom historycznym w najnowszych książkach (np. seria „Ale historia...”). Cenne będą wywiady, recenzje, artykuły na temat książek współczesnych autorów, którzy promują wśród dzieci patriotyzm i miłość do Ojczyzny (także Małej Ojczyzny). Warto również zastanowić się nad wskazaniem autorów patriotycznych (wielokrotnie w piśmie publikowano artykuły poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi, Zofii Kossak czy Marii Konopnickiej). Mile widziane będą również teksty o pięknie polskiej przyrody i krajobrazu w literaturze po 2000 roku.

Информация

Подача заявок для участников до:
20.06.2018
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах