Полонистический бюллетень

Учреждения

Учреждений на сайте:
Сортировать по:
22.06.2021

Mazowiecki Instytut Kultury

-

21.06.2021

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

-

17.06.2021

Bar-Ilan University

___________________________

15.06.2021

Fundacja Sztuki Współczesnej – In Situ

Fundacja Sztuki Współczesnej – In Situ to fundacja wspierająca szeroko rozumianą działalność artystyczną oraz edukacyjną,  założona w 2004 roku w Podkowie Leśnej. We wrześniu 2012 roku przeniesiono główną siedzibę z Warszawy do Sokołowska.

15.06.2021

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie, udostępnianie i promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. 

09.06.2021

CEU Press

____________________

12.05.2021

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Nie daj się nudzie"

___________________

10.05.2021

Polskie Towarzystwo Historyczne

Uworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe, po 1925 stało się towarzystwem ogólnopolskim. Popularyzuje historię powszechną, dzieje Polski i poszczególnych miast oraz regionów. 

10.05.2021

Zbiory Fonograficzne IS PAN ISPAN

Первостепенное учреждение: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Zbiory Fonograficzne IS PAN to najstarsza i największa w Polsce i na świecie kolekcja dokumentalnych nagrań polskiej muzyki tradycyjnej. Zbiory Fonograficzne kontynuują bezpośrednio prace i dokumentację nieistniejących już placówek międzywojennych, zwłaszcza Regionalnego Archiwum Fonograficznego powstałego w 1930 r. na Uniwersytecie Poznańskim.

10.05.2021

Fundacja "Akademia Humanistyczna"

Fundację powołano do życia w październiku 2000 roku w przekonaniu o szczególnie doniosłej roli, którą ma do spełnienia humanistyka polska w procesie integracji europejskiej. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах