Полонистический бюллетень

Учреждения

Учреждений на сайте:
Сортировать по:
07.10.2019

Wydział Polonistyki UJ

Первостепенное учреждение: Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został utworzony na podstawie uchwały Senatu UJ z 22 grudnia 2004 roku i zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 grudnia 2004 roku. Podstawą w/w uchwały i zarządzenia było wyłączenie Instytutu Polonistyki z wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego UJ i przekształcenie go w Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy Wydział rozpoczął samodzielną działalność 1 września 2005 r.  

07.10.2019

Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW jest wspólnotą pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, administracyjnych oraz studentów, połączonych pracą na rzecz wspólnego dobra, szacunkiem i wzajemnym zaufaniem. W swojej działalności nawiązuje zarówno do najlepszych, europejskich i polskich tradycji uniwersyteckich, jak i dokonań Akademii Teologii Katolickiej, w której powstawał. Społeczność Wydziału Nauk Humanistycznych współtworzy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego od początku jego istnienia, wzbogacając badania i dydaktykę o zagadnienia związane z kulturą, a szczególnie z literaturą i językiem.

07.10.2019

Katedra Filologii Polskiej, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Studia polonistyczne w PWSZ w Tarnowie są prowadzone od początku istnienia uczelni, a więc od 1998 r., kiedy to utworzono Zakład Języka Polskiego (w I 2008 przekształcony w Zakład Filologii Polskiej), na stanowisko jego kierownika powołując dr hab. Zofię Cygal-Krupę, prof. PWSZ, szczególnie zasłużoną dla zorganizowania i rozwoju tarnowskiej polonistyki. W roku powstania ZJP pracę w nim rozpoczęli też: prof. dr hab. Janina Labocha, prof. dr hab. Bogusław Dunaj, prof. dr hab. Stanisław Jaworski i dr Krystyna Choińska, współpracująca z dr hab. Zofią Cygal-Krupą przy organizacji Instytutu Humanistycznego, a szczególnie – ZJP.

07.10.2019

Wydział Humanistyczny USz

Первостепенное учреждение: Uniwersytet Szczeciński

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu realizującą kształcenie w czterech dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia i historia.

07.10.2019

Wydział Filologiczny UwB

Первостепенное учреждение: Uniwersytet w Białymstoku

__________________________________

07.10.2019

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Первостепенное учреждение: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

________________________________

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах