Полонистический бюллетень

Учреждения

Учреждений на сайте:
Сортировать по:
09.11.2019

Katedra Polonistyki, Instytut Slawistyki, Wydział Neofilologii (Dipartimento di Lingue e Culture Moderne) UNIGE

Первостепенное учреждение: Uniwersytet Genueński (Università degli Studi di Genova)

Katedra Polonistyki w Genui powstała w 1971 roku z inicjatywy Prof. Sante Graciottiego. Jej pierwszym Dyrektorem był Prof. Pietro Marchesani. Od 2011 r. funkcję tę pełni Prof. Laura Quercioli.

09.11.2019

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych to sieć naukowa, powstała 9 maja 2009 r.

09.11.2019

Uniwersytet Genueński (Università degli Studi di Genova)

Publiczny uniwersytet w Genui, założony w 1481 roku.

09.11.2019

Wydział Języków Obcych (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne) UNIBO

Первостепенное учреждение: Uniwersytet Boloński (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Polonistyka na uniwersytecie w Bolonii powstała w 1999 r. w ramach slawistyki, gdy postanowiono uzupełnić ofertę języków słowiańskich o jeden język zachodnio-słowiański. Uruchomiono wtedy czteroletni kurs „Języka i literatury polskiej” zgodnie z ówczesnym systemem uniwersyteckim.

09.11.2019

Uniwersytet Boloński (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Uniwersytet Boloński to publiczny uniwersytet w Bolonii założony w 1088. Jest najstarszym uniwersytetem cywilizacji łacińskiej i wzorem dla późniejszych średniowiecznych uniwersytetów.

03.11.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest państwową wyższą szkołą zawodową.

23.10.2019

Instytut Slawistyki (Seminar für Slavistik/Lotman-Institut für russische Kultur) RB

Первостепенное учреждение: Uniwersytet Ruhry Bochum

Instytut Slawistyki w Bochum jest jedną z największych instytucji tego typu w Niemczech. Powstał w wyniku połączenia Instytutu Slawistyki (utworzonego w 1965 roku) z Instytutem Kulturoznawstawa Rosyjskiego im. J. Łotmana (powołanym do życia w 1989 roku).

23.10.2019

Katedra Studiów Środkowoeuropejskich (Katedra středoevropských studií, Filozofická fakulta) UK w Pradze

Первостепенное учреждение: Uniwersytet Karola w Pradze

Studia polonistyczne na Uniwersytecie Karola w Pradze realizowane są od 1849 r., od 2011 r. funkcjonują w ramach Katedry Studiów Środkowoeuropejskich jako jedna ze specjalizacji programu Studia środkowoeuropejskie.

22.10.2019

Katedra Slawistyki – Zakład Polonistyki

Kształcenie w dziedzinie filologii polskiej na poziomie uczelni wyższej ma w Ostrawie długoletnie tradycje, mimo że polonistyka w ostrawskim środowisku uniwersyteckim ma znacznie krótszą tradycję niż na pozostałych uniwersytetach w Czechach i byłej Czechosłowacji.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах