Полонистический бюллетень

Учреждения

Учреждений на сайте:
Сортировать по:
07.10.2019

Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Univerzita Komenského v Bratislave)

_______________________

07.10.2019

Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

07.10.2019

Uniwersytet Turyński (Università degli studi di Torino)

---

07.10.2019

Uniwersytet Federalny Parany (Universidade Federal do Paraná)

---

07.10.2019

Uniwersytet Padewski (Università degli Studi di Padova)

Jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, założony w 1222 roku przez grupę studentów i profesorów, którzy opuścili Uniwersytet Boloński.

07.10.2019

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Bydgoski TLiAM

Первостепенное учреждение: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

---

07.10.2019

Wydział Polonistyki UJ

Первостепенное учреждение: Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został utworzony na podstawie uchwały Senatu UJ z 22 grudnia 2004 roku i zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 grudnia 2004 roku. Podstawą w/w uchwały i zarządzenia było wyłączenie Instytutu Polonistyki z wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego UJ i przekształcenie go w Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy Wydział rozpoczął samodzielną działalność 1 września 2005 r.  

07.10.2019

Narodowa Akademia Nauk Białorusi

---

07.10.2019

Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki LUEENU

Первостепенное учреждение: Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

Do 15 października 2020: Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki

07.10.2019

Беларускі Дзяржаўны Універсітэт

---

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах