Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

Недавно добавленные

03.11.2019
Białystok

Profesor nadzwyczajny w zakresie językoznawstwa polskiego

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie językoznawstwa polskiego

01.05.2019

Post-doc w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.06.2019 do 31.12.2020

Uniwersytet w Białymstoku

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne: 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, 2. prowadzenie badań w zakresie językoznawstwa polskiego, w szczególności: stylistyki historycznej języka polskiego, zagadnień języka osobniczego, leksyki doby średnio- i nowopolskiej; 3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu

20.03.2019
Białystok

Post-doc w zakresie literaturoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.05.2019 do 31.12.2020

03.03.2019
Białystok

Post-doc w zakresie językoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.04.2019 do 31.12.2020

03.03.2019
Białystok

Post-doc* w zakresie literaturoznawstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.04.2019 do 31.12.2020

17.02.2019

Adiunkt na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony od 1.04.2019 r. w zakresie literaturoznawstwa polskiego

17.02.2019

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i komparatystyki

17.02.2019
Białystok

Adiunkt na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na czas określony od 1.04.2019 r. do 30.09.2021 r. w zakresie literaturoznawstwa i badań źródłowych

13.07.2018
Białystok

Asystent na czas określony w Instytucie Filologii Polskiej, Zakładzie Literatury Międzywojennej i Współczesnej

трудовой контракт Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Zakładzie Literatury Międzywojennej i Współczesnej w zakresie literaturoznawstwa polskiego.

20.02.2018
Białystok

Asystent w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa

Uniwersytet w Białymstoku

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах