Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 03.11.2016
Заявки принимаются до: 04.11.2016

Doktorant-stypendysta w dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą

Местность:
Szczecin
Области:
językoznawstwo
Дата размещения:
03.11.2016

Wymagania:

1. Uzyskany tytuł zawodowy magistra w dziedzinie psychologii lub dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą,
2. status studenta studiów III stopnia,
3. znajomość zagadnień związanych z pragmatyką i/lub filozofią języka,
4. doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru pragmatyki eksperymentalnej,
5. opublikowany lub przyjęty do publikacji artykuł z obszaru pragmatyki eksperymentalnej,
6. znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiednim do pracy naukowej.

Opis zadań:

Doktorant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował (1) przegląd literatury w celu zebrania doniesień eksperymentalnych i propozycji teoretycznych istotnych z punktu widzenia pytań badawczych stawianych w projekcie, (2) projektowanie oraz przeprowadzanie badań empirycznych w celu testowania hipotez rozwijanych w ramach projektu, (3) rozwijanie niegrice’owskiego modelu mechanizmów komunikacji językowej w celu analizowania oraz integrowania uzyskanych danych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany, do tego by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 3 artykuły badawcze w języku angielskim.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 4 listopada 2016, 12:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

: Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, obowiązującym na mocy Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2013 r. Okres pobierania stypendium wynosi 33 miesiące, całkowita kwota stypendium wynosi 90 000 PLN, a miesięczna kwota wypłacanego stypendium wynosi 2727,26 PLN.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. podanie do Kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku doktoranta-stypendysty,
2. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
3. kwestionariusz osoby (formularz do pobrania na stronie Wydziału Humanistycznego US),
4. Curriculum Vitae,
5. zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów III stopnia,
6. wykaz dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem publikacji oraz wystąpień dotyczących pragmatyki eksperymentalnej,
7. opis przeprowadzonych badań naukowych z obszaru pragmatyki eksperymentalnej,
8. dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)

Aplikacje proszę składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) na adres maciej.witek@usz.edu.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin.
Termin składania ofert upływa 4 listopada 2016 r. o godz. 12.00.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 7 listopada 2016 r.

Wszelkie pytania należy kierować do Kierownika projektu, dra hab. Macieja Witka, prof. US, na adres maciej.witek@usz.edu.pl.

Информация

Дата размещения:
3 ноября 2016; 07:36 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
3 ноября 2016; 07:36 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

12.12.2018

Magistrant stypendysta

Magistrant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu pt. „Intencje i konwencje w komunikacji językowej. Niegrice'owski program w filozofii języka i naukach o poznaniu”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował pracę nad modelem rozwoju zdolności komunikacyjnych. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

21.07.2017

Starszy wykładowca w Instytucie Neofilologii

Badania eksperymentalne systemów intonacyjnych języków słowiańskich w ujęciu konfrontatywnym: język rosyjski, białoruski i polski. Wdrożenie badań eksperymentalnych do procesu dydaktycznego celem kształtowania kompetencji komunikacyjnej, wyrobienia poprawnych nawyków intonacyjnych języka rosyjskiego u przyszłych pracowników biznesu oraz tłumaczy, kształcenia świadomości lingwistycznej z zakresu intonacji języków słowiańskich.

23.11.2016

Starszy specjalista do spraw: promocji języka polskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: promocji języka polskiego w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

19.07.2017

Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах