Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 14.06.2018
Заявки принимаются до: 29.06.2018

Profesor nadzwyczajny, literaturoznawstwo, dokumentacja literatury współczesnej, translatologia

Местность:
Warszawa
Области:
literaturoznawstwo

WYMAGANIA:

- stopień  doktora habilitowanego nauk humanistycznych, dorobek naukowy w dziedzinie badań
nad  współczesną literaturą polską  krajową i emigracyjną
- sprecyzowane plany badawcze, także dotyczące dokumentacji literatury, słowników biobibliograficznych, translatologii.

 

 

Podstawą  wstępnej oceny kwalifikacji kandydatów/kandydatek będą  złożone przez nich dokumenty, następnie osoby wybrane przez Komisję Konkursową  zostaną zaproszone narozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie IBL PAN w Warszawie, przy ul.Nowy Świat 72. O wynikach wstępnej oceny i dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną  Dokumenty należy dostarczyć  do Działu Kadr IBL PAN osobie cie bądź za pośrednictwem poczty na adres: ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa, p. 130 (I piętro) do 29 czerwca 2018 r. oraz wysłać elektronicznie na adres: konkurs@ibl.waw.pl (decyduje termin dostarczenia dokumentów do IBL PAN).


Zatrudnienie może nastąpić na warunkach zgodnych z Ustawą o PAN z 30 kwietnia 2010 (Dz. U. 2017, poz. 1869 z późn. m.)

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах