Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 14.06.2018
Заявки принимаются до: 29.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Местность:
Szczecin
Области:
literaturoznawstwo

Od kandydatów oczekujemy:

1. stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;

2. znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko

3. punktowanymi publikacjami w zakresie literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności w zakresie badań nad historią literatury kobiet, krytyki literackiej, teorii i historii autobiografizmu;

4. udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej;

5. doświadczenia prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);

6. udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;

doświadczenia w kształceniu młodej kadry naukowej (sprawowanie opieki nad co najmniej jednym doktorantem)

biegłej znajomości języka angielskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:
 
 1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;
 2)wniosek o zatrudnienie;
  3)życiorys i kwestionariusz osobowy;
 4)potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,tytułu zawodowego lub równorzędnego;
  5)informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
    6) wykaz publikacji;
7) inne.. ..........
 
2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie
mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
 
Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

Информация

Дата размещения:
14 июня 2018; 19:26 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
14 июня 2018; 19:26 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

14.06.2018

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy: stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa; znaczącego dorobku naukowego powstałego po uzyskaniu habilitacji, udokumentowanego wysoko punktowanymi   publikacjami   w   z akresie   historii   literatury   polskiej   XX   i   XXI   wieku,   szczególności w zakresie badań nad literaturą dokumentu osobistego; udokumentowanej aktywności we współpracy międzynarodowej; udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowani u  konferencji naukowych; doświadczenia  w  kształceniu  młodej  kadry  naukowej  (sprawowanie  opieki  nad  co  najmniej jednym doktorantem) biegłej znajomości języka angielskiego.

27.08.2018

Adiunkt (dziennikarstwo)

Oferta pracy w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

03.03.2019

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Od kandydatów oczekujemy:  stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;  znaczącego dorobku naukowego, udokumentowanego wysoko punktowanymi publikacjami w zakresie historii literatury i kultury polskiej;  sprawowania opieki w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;  doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);  udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji naukowych;  udokumentowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym;  biegłej znajomości języka obcego – z zakresu języków konferencyjnych.

04.12.2017

Kustosz

Kandydat zostanie zatrudniony na czas nieokreślony, z pensją zasadniczą, której minimum określa Rozporządzenie MNiSW

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах